Nyheter

Jonas Sjöstedts inledningstal på kongressen

Jonas talar på kongressen

Kongressen är öppen! Efter ett hälsningsanförande från Vänsterpartiet Storstockholms ordförande Seluah Alsaati och musikunderhållning, öppnade Jonas Sjöstedt formellt kongressen. I samband med det höll han ett öppningsanförande präglat av stort självförtroende.

I fokus för talet var valstrategin och inte minst frågan om vinster i välfärden. Jonas Sjöstedt lyfte att Vänsterpartiet håller på att vinna debatten om vinster i välfärden – att till och med Anders Borg och Jan Björklund försöker att låta som vänsterpartister – men det räcker inte. Vi ska se till att vinsterna faktiskt försvinner ur välfärden, och visa vad som är Vänsterpartiets alternativ. Istället för privata vinster vill vi ha en välfärd som fördelas efter behov och där de anställda som jobbar får fler arbetskamrater, fasta tjänster och utbildning.

”Vi har lovat väljarna att få bort vinstintresset i välfärden. Det löftet ska vi göra allt för att förverkliga”, sade Jonas Sjöstedt och rev ner applåder.

Inledningstalet genomsyrades också av det faktum att det går bra för Vänsterpartiet just nu. Opinionsmätningarna visar på medvind, medlemsantalet ökar – såhär många har vi inte varit på tio år! – och i många kommuner där vi är med och styr vrids politiken till vänster. Vänsterpartiet är bra på att genomföra våra idéer och att vi blivit mycket bättre på att berätta om vad vi faktiskt har åstadkommit.

Störst applåder fick Jonas Sjöstedt när han pratade om regeringsfrågan och konstaterade att Vänsterpartiet gärna regerar tillsammans med socialdemokrater och miljöpartister, men inte till vilket pris som helst. ”Vi sitter inte i en regering som fortsätter dagens privatiseringspolitik”, sade Jonas Sjöstedt.

Slutligen lyfte Jonas Sjöstedt Vänsterparitets nödvändiga och unika roll inför riksdagsvalet. Vi är idag det enda partiet som tydligt säger att vi inte vill ha några borgerliga partier i regeringen efter valet i september. Varje röst på Vänsterpartiet är en röst för att byta till en rödgrön regering!

Här kan du ladda hem Jonas Sjöstedts inledningstal (pdf)

Skriv en kommentar