Nyheter

Resultaten från Vänsterpartiets provval till riksdag och landsting

Provval

 

Vänsterpartiet har haft provval, där medlemmarna haft möjlighet att rösta på sina kandidater. Med provvalet som ett av underlagen tar valberedningen fram ett förslag som en valkonferens fattar beslut om den 26 januari.

Riksdagen, röstetal över 15 redovisas. Här fick medlemmarna rösta på högst två kandidater

Emma Wallrup 90

Jeannette Escanilla 49

Christer Johansson 31

Neil Ormerod 28

Yekbun Alp 17

Tobias Smedberg

Mohammad Sabur

Sofia Burman

Huseyin Alpergin

Sara Danielsson

Wahid Badki

Salima Fahad

Alexandra Valdez

Aynur Beydogan

Per Markus Risman

Bodil Brutemark

Philip Wargert

 

Landstinget, röstetal över 30 redovisas. Här fick medlemmarna rösta på högst fem kandidater

Sören Berqvist 88

Jeannette Escanilla 65

Magnus Ahlkvist 61

Ove Heimfors 48

Neil Ormerod 45

Sofia Burman 43

Maria Fregidou-Malama 42

Sverker Åslund 37

Ingela Ekrelius 32

Sara Danielsson 30

Elisabeth Rosengren

Åskar Andersson

Viktor Waldau

Salima Fahad

Marlene Larsson

Ali Akis

Brita Dalved

Anna Zmudzin Ågren

Lukas Löfling

Inger Arvidsson

Eva Berglund

Herman Ferner

Wahid Badki

Aysegul Beydogan

Per Markus Risman

Tommy Ljungström

Staffan Eklund

Philip Wargert

Skriv en kommentar