Nyheter

HBTQ-nätverk bildat för Vänsterpartiet Uppsala län

Den 22 december konstituerades HBTQ-Vänstern Uppsala Län, Vänsterpartiet Uppsala Läns HBTQ-nätverk. Nätverkets syfte är dels att tjäna som ett socialt nätverk för HBTQ-personer att umgås med varandra och utbyta erfarenheter samt en
politisk plattform för HBTQ-personer och våra vänner att driva och uppmärksamma HBTQ-frågor.

– Jag är väldigt glad och stolt att nätverket HBTQ-Vänstern har konstituerats idag och på det sättet arbeta och politiskt lägga HBTQ-perspektivet i alla frågor som i folkhälsa, vård, arbetsliv eller skola, säger Jeanette Escanilla, distriktsordförande för Vänsterpartiet Uppsala Län.
I värdegrunden står det: ”Vi är ett nätverk för HBTQ-personer och alla våra vänner och vi går ihop för vi vet att dessa frågor är viktiga och att
normer av alla förtryckande slag måste bekämpas över hela samhället, även i vårt eget parti.”

En styrgrupp valdes på fem personer. Styrgruppen består av: Peter Vigren, Sarah Tomasson, Andrea Karlsson, Per Markus Risman och Hannah Mörck. Per Markus utsågs till sammankallande i styrgruppen.

– Detta är en viktig dag för alla HBTQ-personer i partiet. HBTQ-frågor och HBTQ-personers behov hamnar ofta i skymundan, både i samhället och i partiet, och ett nätverk kommer kunna tjäna till att vi höjer dessa frågor och skapar ett samhälle öppet för alla, säger Per Markus Risman, sammankallande i styrgruppen.

För vidare frågor kan ni ta kontakt med Per Markus Risman på 073 898 87 96
eller via mejl på: [email protected]

Skriv en kommentar