Nyheter

Manifestation mot den olagliga registreringen av romer

Registreringsdemo

Vänsterpartiet Uppsala län deltog torsdag 26 september i manifestationen på Stora torget i Uppsala mot den olagliga registreringen av romer. Runt 100 personer från en stor mängd olika organisationer slöt upp under parollen “Granska polisen – inte romer” som arrangerades av Bahtale Roma, Nevo Deas, Romani Szatra och Diskrimineringsbyrån Uppsala via MR-nätverket. Flera talare krävde ansvarigas avgång.

Nedan följer tal av Jeannette Escanilla, distriktsordförande Vänsterpartiet Uppsala län.

Alla mina barnbarn står i registret, så även mina döda föräldrar. Vad tänker polisen göra med dem? Frågar sig en romsk kvinna.
“Polisen har registrerat dem eftersom de är barn till romer och därmed själva romer, så finns det anledning att hålla koll på dem i framtiden.”
Så lyder polisens logik.

För Vänsterpartiet är logiken att polisen har upprättat ett olagligt register över  4 029 romer. Av dessa är över tusen barn. Och är ett Register som  används i polisarbetet och är öppet för ett stort antal anställda. Och har dessutom använts över hela landet.

 

Detta är en inget annat än en hutlös och skamlig stor skandal och den visar tydligt hur strukturell rasism ser ut när den utövas av
myndigheter och den avslöjar hur blind samma myndighet är för sin antiziganism. Hur normaliserad den är.

Romer är en grupp som diskriminerats och utsatts för förnedring under mycket, mycket lång tid. Det gör det särskilt angeläget att oberoende utredning går till botten med uppgifterna och att det blir ett rättsligt efterspel.

Hur kan vi ha en sådan polis, justitieminister Ask? och vad gör du för att omedelbart förändra den?

Mer kritik måste riktas mot polisens egna chefer och de som är inblandade bör avgå. Granska polisen inte romer!

Vänsterpartiet vill gå till botten med det här och har därför begärt en aktuell debatt i Rikdsagen om den olagliga registrering av romer.

Det är i högsta grad relevant att nu klarlägga vem som bär det politiska ansvaret för registreringen av romer!

Att upprätta etniskt baserade register i Sverige är ett lagbrott.  Vi anser att regeringen behöver klargöra vilken information de har haft om de
upprättade registren och vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för garantera att registreringen inte fortsätter eller återupptas i framtiden.

Jeannette Escanilla, distriktsordförande Vänsterpartiet Uppsala län

Kopiera länk