artikel

I UNT 8 december: Ändra den dyra bidragspolitiken

Om fler har a-kassa kan de kommunala arbetsmarknadsprogrammen avvecklas och alla arbetssökande i stället erbjudas bättre stöd från Arbetsförmedlingen, skriver Jacob Johnson och ­Jeanette Escanilla.

Kommunernas kostnader i Uppsala län för ekonomiskt bistånd har ökat på grund av regeringens misslyckade arbetsmarknadspolitik. Att nivåerna i arbetslöshetsförsäkringen är så låga och att allt fler helt står utan ersättning, gör folk fattiga. En allt större andel av dem som söker försörjningsstöd hos socialtjänsten gör det helt enkelt för att de är arbetslösa och har otillräcklig eller ingen ersättning från a-kassan.

Läs hela på:

https://www.unt.se/debatt/andra-den-dyra-bidragspolitiken-2004178.aspx

Kopiera länk