Uncategorized

Stöd gravida kvinnor på deras modersmål, utbilda doulor!

Vänsterpartiet har i landstinget lämnat in en motion om att starta ett  projekt med ”Doula och kulturtolk”. Forskning har visat att kvinnor från  utomeuropeiska länder har svårare förlossningar och att deras barn löper  fyra gånger högre risk att dö i samband med graviditet och förlossning.

I ett framgångsrikt projekt i Västra Götalandsregionen har man utbildat  doulor med olika modersmål, för att komma till rätta med detta problem.  En doula är en person som fungerar som stöd och hjälp under graviditet och  förlossning.  Erfarenheterna från projektet visar att de mödrar som deltog kände ökad  trygghet och att behovet av kejsarsnitt minskade.

”Alla kvinnor har rätt att känna sig trygga under graviditeten. Kvinnor  från utomeuropeiska länder har oftare svåra förlossningar och mer  komplikationer.  Vi ser det som en viktig fråga att göra något åt detta.”, säger Tove  Fraurud,  landstingsledamot för Vänsterpartiet.

”En doula måste inte ha sjukvårdsutbildning, utan är en stödperson. Därför  bedömer  vi att ett sådant projekt som vi föreslår ska vara möjligt att ganska snart  kunna påbörjas”,  säger Vänsterpartiets landstingsråd Sören Bergqvist.

Vänsterpartiet landstingsmotion  

Stöd gravida kvinnor på deras modersmål, utbilda doulor!   Klicka på länken:

Doulamotion med namn

 

 

Skriv en kommentar