Okategoriserade

Nytt bloggverktyg för riksdagsledamöterna

Nu byter Vänsterpartiet bloggverktyg och Vänsterpartiets riksdagsledamot Jacob Johnson är en av de första att införa det nya verktyget. Det betyder att om du har en länk till Jacobs blogg så måste den ändras. Se artikeln för den nya länken.

 Här ndedan finns den nya länken, men också ett stycke från senaste inlägget:

Vår debatt om Areella näringar, landsbygd och livsmedel  pågår
samtidigt med klimatförhandlingarna i Köpenhamn. Man kan nog säga att
världen pendlar mellan hopp och förtvivlan. Det finns trots allt
fortfarande hopp om att världens ledare ska samla sig till en
uppgörelse som i alla fall inte omöjliggör att nå  FNs mål om en
temperaturhöjning på högst 2 grader. Förbränningen av fossila
bränslen måste fasas ut. Samtidigt står de areella näringarna i fokus i
den klimatomställning som måste ske.


http://jacobjohnson.v-blog.se/

Skriv en kommentar