Okategoriserade

För friheten på internet

Vänsterpartiets EU-parlamentariker Eva-Britt Svensson besökte Uppsala fredagen den 15 maj. Hon träffade väljarna vid valstugan och tillsammans med länets EU-vals kandidat Liza Boëthius underhöll de åhörarna med frågor och svar om aktuella ämnen. Några av dem hittar du om klickar dig vidare till artikeln.

Aktuellt om Eva-Britt Svensson:

Delseger för medborgarnas rättigheter på Internet
EU-parlamentet avvisade på onsdagen en viktig del av kompromissen med ministerrådet om telekompaketet. Parlamentet antog ett ändringsförslag från vänsterpartisten Eva-Britt Svensson som säger att begränsningar av tillgången till Internet måste beslutas i domstol. Parlamentet avvisade därmed ministerrådets förslag. Denna del (betänkande Trautmann) går därför vidare till en tidsbegränsad förhandling mellan parlamentet och rådet, så kallad förlikning. Parlamentet röstade dock ja till ett annat lagförslag som säger att internetleverantörer ska kunna styra vilka tjänster surfarna ska få tillgång till. "Jag är jätteglad att medborgarnas engagemang har burit frukt, det är en viktig delseger för medborgarnas rättigheter på Internet," säger Eva-Britt Svensson. "Men jag saknar fortfarande en politisk debatt om iden att internet ska delas upp i förval, gjorda av en Internetleverantör."

EU-standard för flyktingmottagning
På torsdagen röstade EU-parlamentet ja till regler med minimi-standard för hur asylsökande tas emot. Bland annat vill parlamentet att asylsökande får en viss nivå på boende, mat, kläder, vård, rätt att röra sig fritt och en chans att studera eller arbeta. Parlamentet vill också ha en ny europeisk byrå för samarbete i asylfrågor. "Jag tycker alla länder måste behandla asylsökande lika väl som man behandlar egna medborgare," säger Eva-Britt Svensson.

EU-parlamentet sköt upp beslut om föräldraledighet
EU-parlamentet avstod på onsdagen från att ta beslut om ett EU-förslag som riskerade att försämra svensk pappaledighet. EU-kommissionen har föreslagit att sex veckor efter födseln ska vara obligatiorisk ledighet för mamman. Pappan ska få ledigt de två första veckorna. "Förslaget gav tydliga signaler om att det är mamman som ska vara hemma med barnet, och det är inte bra," säger Eva-Britt Svensson. "Däremot innebar det förbättringar för kvinnors möjligheter att förena föräldraskap och arbete i många länder."

Skriv en kommentar