Okategoriserade

Moderat politik innebär höjda taxor

Moderaterna vurmar för varje skattesänkning som om den var avgörande för att behålla välfärdssamhället. Minsta 10-öressänkning betonas som de lågavlönades frälsning. Att deras skattepolitik i praktiken mest gynnar de redan välbärgade och i synnerhet högavlönade män, ”glömmer” de bort att berätta.

Moderat politik innebär höjda taxor

Moderaterna vurmar för varje skattesänkning som om den var avgörande för att behålla välfärdssamhället. Minsta 10-öressänkning betonas som de lågavlönades frälsning. Att deras skattepolitik i praktiken mest gynnar de redan välbärgade och i synnerhet högavlönade män, ”glömmer” de bort att berätta. Vad de dessutom aldrig berättar är hur de så gärna höjer taxorna för vanligt folk. A-kassan tillhör väl de mer talande exemplen. I landstinget där Lennart Hedquist (M) är ordförande (han är även ordförande i riksdagens skatteutskott) har deras politik tvingat Upplands Lokaltrafik att höja taxorna med mer än 20% på ett år. De har infört besöksavgifter i sjukvården för barn och ungdomar vilket för 2008 innebar att 10 miljoner kronor togs från familjer med sjuka barn. Nu vill de höja egenavgiften för de som måste använda taxi eller bil för sjukresor från 60 kr/enkelresa till 100 kr. De vill också höja avgiften för de som p g a sjukdom måste ha sondmat, från 1000 kr/månad till 1500 kr.
I moderaternas värld är skatter av ondo men avgifter helt OK. Höjda taxor och avgifter gynnar de rika men slår hårdast mot de med sämst ekonomi eller sämst hälsa. Moderat politik syftar till att öka klyftorna i samhället. Inte så konstigt att de ogillar vänsterns välfärds- och rättvisepolitik.

Sören Bergqvist (V)
landstingsråd

Insändaren skickad i påskas men ej publicerad.

Skriv en kommentar