Okategoriserade

Rusta järnvägen mellan Örbyhus och Hargshamn

Järnvägen mellan Örbyhus och Hargshamn är en viktig länk i infrastrukturen för Stockholmsområdet, för en ökad arbetsmarknad i Östhammars kommun och för att utveckla gruv- och malmbrytningen i Sverige. I det sammanhanget är det angeläget att utbyggnaden av järnvägen inte skjuts på framtiden.

Hargshamn är en
outnyttjad hamn på Ostkusten. Den är mycket sjösäker och ligger nära
Stockholm och Uppsala. Den överhettade infrastrukturen i
Stor-stockholmsområdet måste avlastas. Ett större utnyttjande av
Hargshamn skulle ur miljösynpunkt för Stockholms skärgård och trafiken
i Stockolmsområdet vara till fördel.

Det
finns långt framskridna planer på att återuppta malmbrytningen i
Dannemora gruva. Malmbrytningen planeras att starta 2009. Stora
miljökrav måste ställas i samband med återupptagandet av
gruvbrytningen. Så planeras t. ex att allt gruvavfall från brytningen
ska återdeponeras under jord i de utbrutna delarna av gruvan.

Det
vore mycket olyckligt om malmen från gruvan måste transporteras på
landsväg till hamnen i Hargshamn med alla sina konsekvenser på miljö,
vägslitage och trafiksäkerhet. Det är ett samhälleligt ansvar att
säkerställa en effektiv och miljövänlig infrastruktur även för tunga
transporter från t ex gruvverksamhet. Men för att det ska vara möjligt
i detta fall måste järnvägen mellan Örbyhus och Hargshamn uppfylla alla
krav på bärighet och säkerhet. Det kan också bli nödvändigt med
mötesspår och elektrifiering.

Läs vidare om i motionen här:

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2007/08&bet=T500

Skriv en kommentar