Okategoriserade

De sämre tiderna är redan här

I nuvarande tid av högkonjunktur hävdar UNT att regeringen behöver spara till framtida sämre tider. På ledarsidan den 1 okt skrivs det om behovet av att ”ändra på sådant som hamnat snett under tider med stor arbetslöshet.” I den nuvarande högkonjunkturen anser UNT att det är lättare att sänka ersättningar till sjuka och arbetslösa än när arbetslösheten är högre. När blir det OK att de som redan har det sämst ska bidra till de välbärgades skattesänkningar.

-Vad säger UNT till alla de unga långtidsarbetslösa som aldrig fått en chans att komma in på arbetsmarknaden och inget hellre vill än att få ett jobb? Den gruppen har ökat det senaste året, med nuvarande politik, mitt i högkonjunkturen. Allra mest bland funktionshindrade unga vuxna.

-Vad säger UNT till ett arbetsskadat vårdbiträde som är ensamstående och lågavlönad som ska klara sig på den lägre sjukpenningen? Om hon skulle vilja skola om sig till ett nytt yrke har ju regeringen tagit bort hennes möjligheter till vuxenstudier.

Vänsterpartiet vill skapa förutsättningar för en långsiktig, hållbar välfärd med bland annat:
•    Höjt studiebidrag med 1200 kronor i månaden
•    Höja kvaliteten i äldreomsorgen
•    Mindre klasser i skolan
•    Mindre barngrupper i förskolan

För att klara det är vi i Vänsterpartiet beredda att höja skatten för de som tjänar mest. För de pengarna vill vi anställa 25 000 i äldreomsorgen, 8 000 i förskolan och 5 000 i skolan. Vänsterpartiet har lagt många, finansierade, budgetar genom åren. När vi varit i majoritet har dessa budgetar i riksdag, landsting och kommun bidragit till att utjämna klyftorna mellan de rikaste och de fattigaste och mellan kvinnor och män. Med nuvarande moderatstyrda politiken ökar klyftorna igen och de sämre tiderna för stora grupper är redan här.

Christer Johansson
Vänsterpartiet Knivsta
 

Skriv en kommentar