Okategoriserade

Varför motarbetar borgarna jämställdheten?

De borgerliga partierna i landstinget sviker i jämställdhetsarbetet och förvägrar mer än 2000 anställda i kvinnodominerade yrkesgrupper utlovade löneökningar på mellan 275 och 520 kronor. Varför?

 Den arbetsvärdering som landstinget gjorde år 2004 visade att sex kvinnodominerade yrkesgrupper låg för lågt i medianlön. Arbetsvärderingen gjordes för att uppfylla Jämställdhetslagens krav på analys och åtgärder. Landstingsstyrelsen beslutade att landstinget ensidigt skulle justera de osakliga löneskillnader som upptäcktes, en kostnad på 36 miljoner kronor. Åtgärden uppdelades på 12 miljoner kronor per år under tre år; 2005, 2006 och 2007.
Nu vill den nya borgerliga majoriteten stoppa åtgärden för det tredje året och argumenterar med att målet redan är uppfyllt. Detta är helt felaktigt. För det första är det en åtgärd som handlar om läget år 2004, det spelar alltså ingen roll hur läget är just nu. För det andra visar dagens läge att de tre yrkesgrupper som väntar på nya löner fortfarande ligger under den rimliga lägstanivån, dvs osakligheten kvarstår. Med det tredje steget skulle alla tre yrkesgrupper hamna ovanför lägstanivån. Åtgärden är alltså helt rätt och nödvändig!
Moderaterna har hela tiden varit motståndare till landstingets satsning på att utjämna osakliga löneskillnader mellan mans- och kvinnodominerade yrken, medan Centerpartiet och Folkpartiet i landstingsstyrelsen yrkade bifall till förslaget men backar nu ur. Svek är det enda ordet som passar i sammanhanget.

Sören Bergqvist (v)
landstingsråd

Skriv en kommentar