Okategoriserade

Reservationer från landstingsfullmäktige

Nu är den rödgröna forna koalitionen en minoritet i landstingsfullmäktige. När borgarna höjer avgfiter för barn och inte satsar längre på kvinnolönerna har vi andra förslag som vi reserverat oss för.

Vänsterpartiet motsätter sig överföring av offentliga medel till vinster i den privata vårdsfären.

V-reservation_LS0611.pdf

Den rödgröna minoritetn vill behålla samordningsfördelarna med Enköping och Uppsala Akademiska.

Resv_lanskirurgi.pdf

Vi reserverar oss mot höjda patientavgifter.

resv_patientavgift_barn.pdf

Vi vill fortsätta arbetet med att höja de lägsta kvinnolönerna.

reservation_arbetvardering.pdf

Seppo Laine

Skriv en kommentar