Okategoriserade

EU, kurdernas rättigheter och energiomställning viktiga arbetsfält

Jacob Johnson från Uppsala är en av vänsterpartiets nya riksdagsledamöter.

Jacob Johnson är 58 år och har en yrkesbakgrund som geolog. Han har bl a arbetat med kartläggning och övervakning av grundvattnet i Sverige.

Inom vänsterpartiet har han haft tidigare uppdrag som gruppledare/kommunstyrelseledamot i Uppsala, fullmäktigeledamot, ordförande i vänsterpartiet Uppsala län samt ordförande i vänsterpartiet Uppsala.
I riksdagen kommer Jacob Johnson att arbeta som ordinarie ledamot i riksdagens EU-nämnd, där regeringen samråder med riksdagen i frågor som gäller EU, i första hand hur förhandlingarna i EU:s ministerråd ska läggas upp från svensk sida.

– I mitt arbete i EU-nämnden tänker jag driva kravet att det svenska folket via en folkomröstning ska få ta ställning till EU:s konstitution.

– Som aktiv i arbetet för kurdernas mänskliga rättigheter kommer jag särskilt att bevaka denna fråga i förhandlingarna om ett turkiskt medlemskap i EU.

Jacob Johnson är därutöver verksam i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

– Där vill jag bl a arbeta för en aktiv energiomställning till förnyelsebara energislag som bioenergi, sol och vind, säger Jacob Johnson.

Skriv en kommentar