artikel

Jag lider med det palestinska folket

I vårt demokratiska system bestämmer var och en av oss hur vi vill rösta, men varför skall Israel, USA och EU bestämma hur det Palestinka folket skall rösta?
Jag känner glädje för att den 17 september får vi alla i Sverige möjlighet att rösta och påverka landets utveckling och framtida generationers liv. Demokrati och frihet är två ord som är så viktiga för oss alla men ännu viktigare för folk som lever under ockupation.

Mina tankar går till det palestinska folket som i dagarna upplever igen en ny attack från Israel, mer aggressiv än tidigare där alla sorters militära krafter deltar och där människor, djur och natur kollektivt bestraffas. Vad är det för mening med att förstöra ett kraftverk och straffa 200 000 familjer eller en miljon människor att vara utan el och vatten? Blockaden mot Gaza remsan gör också så att det mesta saknas som mat, medicin och sådant vi anser är helt nödvändig för våra liv.

Jag beundrar palestinierna
Vänsterpartiets demokratiprojekt i Palestina gav mig och tre av mina kamrater möjlighet att besöka Väst Banken och Jerusalem, att gå nära, ta i den hemska muren som Israel bygger och se hur Israelerna med taggtråd och militära posteringar gör livet svårt och förnedrar Palestinierna. Vilket liv att varje dag uppleva den Israeliska ockupationen, att tvingas leva som flykting i sitt eget land, att se hur hus rivs ner och träd tas ut från jorden med rötterna, att riskera att kastas ut från landet eller inte släppas in och att övervakas vart man än går eller vad man än gör.

Jag beundrar palestinierna för deras tålamod och för att de står ut och försöker bygga upp samhället och sitt vackra land. Jag beundrar barn, ungdomar, kvinnor och män för kampen de har fört och för mot ockupationen och kampen för frihet och demokrati.

Palestinierna behöver vår hjälp
Ställ upp för Palestina och fördöm Israels ockupation. Palestinierna och varje folk som är ockuperat har rätt att försvara sig. Jag lider med det Palestinska folket som inte kan uppleva frihet. Stöd det Palestinska folket och kräv att den svenska regeringen också gör det.

Med flera röster och större förtroende den 17 september kan vi i vänsterpartiet påverka regeringen och stödja alla förtryckta människors kamp för frihet och demokrati. I vårt demokratiska system bestämmer var och en av oss hur vi vill rösta, men varför skall Israel, USA och EU bestämma hur det Palestinka folket skall rösta? Varför blockeras hjälpen till palestinierna som är i akut behov av vårt stöd?

Vänsterpartiet kräver att:
– regeringen tydligt tar avstånd mot Israels fortsatta brott mot
folkrätten.
– regeringen på lämpligt sätt tar upp frågan om stöd till
palestinierna i EU.
– regeringen kräver att USA upphör med sitt stöd till Israel.

Kopiera länk