artikel

UNT underkänner demokratin – igen!

I sin kommentar till mitt svar på en tidigare ledare, vill UNT göra skillnad på demokrati ”i största allmänhet” och Vänsterpartiets demokratiska principer och processer. ”Det är, som alla också inser, en högst betydande skillnad.” – skriver UNT. Det allvarliga är att man därmed också underkänner den svenska demokratin.
För vad skiljer Vänsterpartites demokratiska former från övriga samhället? Vi har som alla andra politiska partier och andra organisationer, en beprövad modell av demokrati där varje medlem har sin röst och där den representativa demokratin används för kongresser, stämmor, riksting eller vad det nu benämns. Denna demokrati är alltså grunden för den svenska politiska demokratin, för på detta sätt fastställs den politik och de politiska företrädare som väljarna har att ta ställning till. När UNT benämner resultaten av dessa demokratiska processer som ”utrensningar” vill man ge sken av att här har inte demokratin fått råda. Och det är allvarliga anklagelser. UNT gillar inte de beslut som tas i Vänsterpartiet, det är inget konstigt med det. Kritisera och argumentera då i sak i stället för att misstänkliggöra demokratin bakom besluten.

Till sist, med tanke på demokratiska principer, undrar jag varför UNT nu behagar sätta en åsiktsetikett på mig och kallar mig för kommunist. Vad ligger bakom UNTs benämningen? Jag är vald i allmänna val och företräder Vänsterpartiet, ett socialistiskt och feministiskt parti. Vad krävs för att av UNT bli kallad kommunist? Räcker det med att vara vänsterpartist? Eller är det ett utslag av UNTs alldeles egen fria tolkningsrätt av demokrati och åsiktsfrihet?

Sören Bergqvist (v)
landstingsråd

Kopiera länk