Okategoriserade

Dyrt med tiden

Vänsterpartiet i Stockholms stadshus har släppt en färskans ny rapport. Klas Rönnbäck har gjort en analys av privatiseringspolitikens konsekvenser i Stockholm och resten av landet. Den visar på en rad förhållanden. Trots att det finns tidigare rapporter som visat på ekonomiska vinster för kommunerna så är inte entreprenörer längre billigare för kommunerna. Han visar också att man glömmer räkna med de kostnader det finns med att konkurrrensutsätta verksamhet. I äldreboende skär entreprenörerna kosnekvent på personaltätheten, nyligen gjorda undersäkningar ger dem sämre kvalitetesomdömen.
Rapporten tar också upp de ökade kostnaderna för kommunerna som friskolereformen medfört, friskolorna går fria från de negativa konsekvenserna av övertalig personal, tomma skolytor med mera som kommunerna får bekosta. Privatiseringarna av fjrärrvärmebolag och energibolag har inte heller lett till något som konsumenterna kunnat glädjas över. Konsumenterna drabbas av högre kostnader också för de tjänster som tidigare varit statligt reglerade som tågtransporter oxh posten. De utförsäljningar man gjort av allmännyttiga hyresbostäder visar på att privatvärdarna höjer hyrorna snabbare än de allmännyttiga bolagen. Men borgerligheten har ju inget bekymmer med detta det viktigaste för dem är att överföra kapital i privat ägo så att rika personer kan räkna hem mer vinstpengar…

Hela rapporten finns bifogad nedan, du kan få hem den papper i brevlådan för 20 kr, skriv ett epostmeddelande till vår angivna epostadress.

Skriv en kommentar