Okategoriserade

Nytt kursprospekt för läsåret 2005-2006

Bona folkhögskola ligger i Motala vid Göta kanal. Skolan har också utbildningar i bostadsområdet Skäggetorp i Linköping. Huvudman för skolan är Bona folkhögskola ekonomisk förening med föreningar och enskilda andelsägare som medlemmar. Bland föreningarna är flertalet olika Vänsterpartiföreningar, även Ung Vänster har del i skolan.

Bona folkhögskola arbetar i enlighet med arbetarrörelsens, vänsterns, kvinnorörelsens och solidaritetsrörelsernas värderingar. I kursprospektet ingår utbildningar som Allmän kurs, Journalistlinje, KSrivarkurs, Teaterkurs, Kvinnokurs. Nytt för året är att journalistlinjen kompletteras med webbjournalistik och digitalfotografering.

Bona folkhögskola har gått med i ”A-nätet”, Arbetarrörelsens distansnätverk där resurser nyttjas gemensamt och kurser görs tillgängliga via en gemensam portal med länkar till de enskilda skolorna. Portalen kan nås av arbetarrörelsens organisationer och dess enskilda medlemmar. För närvarande erbjuder Bona folkhögskola två distanskurser via A-nätet:

• ”Marxkurs: Socialism idag?”
• ”Vd hände med Sveriges ekonomi efter 1970?”

Gå in på www.a-natet.se eller www.bona.nu

Skriv en kommentar