Okategoriserade

Bild på vår kongressdelegation 1/04

Årets första nummer för 2004 har lite bilder från kongressen och en mängd olika artiklar och debattinlägg.
Upplandsfolket nr 1/04
Rapport från USA av Alice Åström. Gudrun Utas ställer frågan om hur vis ska arbeta vidare med distriktets kvinnonätverk.
Ongeborg Sevastik skriver om hetsjakt på asylsökande. Seppo laine skriver om bilpooler. Lästips om Barbara Ehrenreich ”Barskrapad, konsten att hanka sig fram” och Eric Schlosser ”Snabbmatslandet”.
Eva Adler skriver om kvinnoroller då och nu. Gudrun Utas skriver minnesartikel för Ruth Bohman. Ingeborg Sevastik rapporterar från en konferens om folkmord, terror och mänskliga rättigheter.
Danie Ericsson och Oswald Söderqvist bidrar med en debattartikel om Kuba.

Skriv en kommentar