Okategoriserade

Vi stödjer partiledningen och kollektivavtalen!

Vänsterpartiet Uppsala läns årskonferens den 5 februari tar ställning för partiledningen och kollektivavtalen genom två uttalanden som kan läsas i artikeln. Distriktet valde sig en kvinnlig ordförande, vilket lär var den första gången.
Konferensen präglades av stor enighet och konstruktiva diskussioner. Gjorda planer och berättelser godkändes av mötet. Till ny distriktsordförande valdes Maria Malama-Fregidou,vilket lär vara första gången distriktet Uppsala län har utsett en kvinnlig ordförande. Stefan Lind, Uppsala valdes om till kassör, han har gjort ett stort arbete med distriktets skonomi.

Övriga ledamöter blev Britta Dalved, Enköping, Ingalill Swanström, Enköping, Mohammad Sabur, Östhammar, Hamedou Drammeh, Håbo, Jerry Gullstrand, Knivsta, och Helena Karlsson, Uppsala.

Därutöver valdes Eva Berglund, Tierp och Börje Knapp, Älvkarleby till ersättare.

Årskonferensen valde att göra två uttalanden som bifogas i full text nedan.

==============uttalande 1 om vänsterpartiet========================

Uttalande från årskonferensen med Vänsterpartiet i Uppsala län, 5 feb 2005, Tierp.

Många förlorar på en splittrad vänster!

Att massmedia fokuserar på de fåtal inom vänsterpartiet som inte är helt tillfreds med partiets arbete och profil, är inget nytt. Det finns många och starka krafter som tjänar på ett försvagat vänsterparti och som tar varje tillfälle i akt att utpeka partiet som splittrat. Samtidigt är det många i samhället, de utsatta och maktlösa, som blir förlorare om vänsterpartiet försvagas.

Bilden av ett splittrat parti är inte sann. Partiet har i stor enighet under de senaste årtiondena, utvecklats till ett modernt socialistiskt och feministiskt parti med grön profil och internationellt engagemang. Den senaste kongressen och valet av Lars Ohly till partiledare, har inte inneburit någon förändring i den utvecklingen. Vänsterpartiet står fortfarande starkt och enigt i sin roll som ledande vänsterkraft inom svensk politik.

Vänsterpartiet i Uppsala län har starkt förtroende för partiet ledning och kongressens beslut. Vi manar till samling för partiets bästa och för partiets politik – det verkliga vägvalet vänster!

==============uttalande 2 om kollektivavtal========================

Uttalande från distriktsårskonferens 5 februari 2005
Vänsterpartiet Uppsala län

På svensk arbetsmarknad regleras löner och arbetsvillkor huvudsakligen inte genom lag, utan genom kollektivavtal. Kollektivavtalen täcker i stort sett hela arbetsmarknaden, och innebär framför allt ett skydd för grupper som har en svag ställning på arbetsmarknaden – ungdomar, invandrare, deltidsarbetande kvinnor och lågutbildade. Tusentals förtroendevalda i fackföreningsrörelsen utför ett arbete som är av värde för hela samhället, både för att undvika orimliga arbetsvillkor, så kallad social dumping, men även genom att seriösa arbetsgivare genom kollektivavtalen vet att konkurrenter arbetar under likvärdiga villkor.
De borgerliga partierna uttryckte så sent som inför EU-parlamentsvalet 2004, i diskussionen om EUs tjänstedirektiv, att svenska kollektivavtal skulle gälla i Sverige, och att detta garanterades genom de starka svenska fackföreningarna. När sedan Byggnads, i sedvanlig facklig ordning, varslar ett företag som inte vill teckna kollektivavtal om blockad, blir det andra tongångar från de borgerliga partierna. Normal facklig verksamhet har utmålats som främlingsfientlighet. Talet om att kollektivavtal skulle vara rasism är ren lögn, i själva verket är det tvärtom, kollektivavtal motverkar ”andraklassarbetare”. Utan kollektivavtal kommer arbetare från bland annat de baltiska länderna att kunna arbeta i Sverige till löner långt under miniminivå, och Sverige bidrar till lönedumping.
Vänsterpartiet i Uppsala län vill uttala vårt stöd till de svenska fackföreningarnas arbete för att teckna kollektivavtal. Vi kan inte acceptera att EU-medlemskapet och EG-domstolen används som hävstång för ett systemskifte på svensk arbetsmarknad.
Vi kräver att Lagen om offentlig upphandling ändras så att det görs tydligt att kommuner har möjlighet att kräva kollektivavtal vid offentlig upphandling.
Vi anser att Skatteverket måste få bättre resurser att följa upp de branscher där man vet att skattefusk förekommer, svartarbete innebär både oreglerade anställningsförhållanden för de anställda och illojal konkurrens gentemot seriösa arbetsgivare.

Skriv en kommentar