artikel

Deltagarna nöjda med utbildningsdag

Lördagen den 15 januari hade distriktet sin utbildningsdag för bolagsstyrelseledamöter. Det hade varit plats för fler, men de som var där var mycket nöjda med föredragen och möjligheten att diskutera kring sitt uppdrag.
För en förtroendevald i en bolagsstyrelse, kommunal eller statlig finns det många frågor att fundera kring. Vad innebär ansvaret att sitta som styrelseledamot i aktiebolag, kan man styra bolaget och hur? Många fler frågor finns att besvara. Deltagarna på kursen efterlyste ytterligare en utbildning som foikuserar på hur man läser bokslut och andra ekonomiska handlingar. På denna utbildningsdag gick Maria Fregidou-Malama igenom vad lagen säger om uppdraget som styrelseledamot, Ove Heimfors belyste lekmannarevisions uppdrag och deltagarna diskuterade sina respektive uppdrag. Lite tid ägnade man även åt frågan om hur man styr med ägardirektiv.
Några punkter som belystes var att aktiebolagsformen tillåter vilket syfte som helst, man behöver inte skriva in vinsten som främsta mål. Kooperationen togs fram som ett exempel på en fungerande företagsform för många ändamål. Deltagarna fick höra att de som styrelseledamöter är ansvariga för hela verksamheten så det gäller att styrelsen håller sig informerad om verksamheten.

Seppo Laine

Kopiera länk