artikel

Vänsterpartiet Uppsala läns årskonferens

Tyvärr förekommer det två uppgifter om klockslag för start på konferensen. Det som gäller är 11.30 och fika en halvtimme före. Detta för att ombuden från Uppsala ska kunna ta Upptåget 10.25 på lördagsförmiddagen.
Distriktets årskonferens är öppen för intresserade åhörare, men endast ombuden har yttrande, förslags och rösträtt.

Kopiera länk