artikel

Nr 6 kommer från trycket

Årets sista Upplandsfolk kommer ut måndagen den 20 december
Lagom till julen kommer nu årets sista nummer av distriktets medlemstidining Upplandsfolket. Tidningen kan var och en få som är intresserad. Men medlemmarna i distriktet får den direkt hem i brevlådan. Enstaka pappersexemplar kan skickas på begäran och den kan läsas på webben normalt. Just nu är inte arkivet uppe på nätet på grund omflyttningen till ny webbsida.

Kopiera länk