• Hem
  • Jonas Karlsson
sida

Jonas Karlsson

Ålder: 38 år

Bor: Eriksberg, Uppsala

Sysselsättning: enhetsassistent och projektledare på fackförbundet Byggnads

Varför engagerade du dig i Vänsterpartiet?

För att det ekonomiska och sociala system vi kallar kapitalism förstör vår värld. Kapitalism skapar imperialism och krig, arbetarfientlig utsugning, överproduktionskriser och arbetslöshet, klassklyftor och alienation. De rikas profitjakt leder också till miljöexploatering, klimatkaos och ekosystemkollaps.

Vi, vanligt folk, har helt andra intressen än den rika eliten. Bara genom att tillsammans beslutsamt organisera oss kommer vi kunna lösa problemen och skapa ett hållbart grönt samhälle, ett jämlikt och jämställt samhälle utan fördomar. Ett samhälle där också demokratin och makten över våra liv är kraftigt utökad.Vänsterpartiet är idag det enda riksdagspartiet som står för en sådan politik, så det var ett självklart val för mig. Du borde också engagera dig!

Vilka frågor och konkreta reformer vill du driva i riksdagen?

Det allra viktigaste för att förändra samhället är att bygga en stark rörelse underifrån. Det visar arbetarrörelsens historiska erfarenheter, men också de nyfascistiska rörelserna som det senaste decenniet tillåtits få viss luft. Som riksdagsledamot kommer jag på alla sätt verka för att även sporra det utomparlamentariska rörelsebyggandet genom motioner, föredrag och deltagande i aktioner som flyttar fram rörelsens positioner. Jag hoppas också kunna bidra till att vänstern skapar mer egen media.

I riksdagen kommer jag driva på för en mer offensiv ekonomisk politik med stora offentliga investeringar. Sveriges offentliga finanser är bland de starkaste i världen. Vi sitter på en stor penninghög. Och de rikaste i vårt land borde betala betydligt mer. Förutom behovet av snabb grön omställning, skulle vi kunna ha en skola och sjukvård i världsklass, tåg som går i tid, bättre villkor på arbetsplatserna, en god pension och en värdig äldrevård. Det är frågor som kräver en bättre ekonomisk politik. Idén om sex timmars arbetsdag är också väldigt tilltalande och skulle förbättra människors vardag.

Jag tror också att vänstern behöver tala klarspråk om kapitalismen. Den klarheten ser jag fram emot att bidra med.

Vad gör du när när du inte sysslar med politik?

Då är jag med familj och vänner, tränar eller spelar gitarr. Men mycket av livet handlar om att förändra världen och det går som tur är att väva in även i umgänge med vänner.

Är det något annat du vill berätta?

Jag har bott i Uppsala sedan 2003. Förutom Vänsterpartiet har jag  också varit aktiv i bland annat sociala forum-rörelsen och Hyresgästföreningen i Flogsta. Jag har jobbat på Centrum för miljö och utvecklingsstudier och på den feministiska hjälporganisationen ActionAid. Jag har också pluggat statsvetenskap och nationalekonomi.

Kopiera länk