Kollektivtrafik

Ständiga blågröna nedskärningar i kollektivtrafiken

Photo by Ant Rozetsky on UnsplashCoronapandemin drabbade världen 2020 med full kraft, och Trafik- och samhällsutvecklingsnämndens verksamhet var inget undantag. Trots statliga uppmaningar om att upprätthålla trafiken, och trots fagra ord från övriga partier, beslöt nämnden i juni i fjol att minska regiontrafiken för trafikår 2021 så mycket den kunde inom det gällande trafikavtalet. Det var bara Vänsterpartiet som motsatte sig att minska antalet turer.

Alltsedan dess har de som röstade för trafikminskningen i media och fullmäktigedebatter slagit sig för bröstet och velat påskina att volymen bibehållits. Detta senast i budgetfullmäktige nu i juni.

Redan en vecka efter fullmäktige lade det blågröna styret fram ett förslag till Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden på ytterligare nedskärningar i både region- och stadsbusstrafik på sammanlagt cirka 10 miljoner. Trots kritik från flera partier att förslaget var illa förberett röstade det blågröna styret igenom nedskärningen.

Det blir allt tydligare, och sannolikt även för de väljare som inte följer regionpolitiken mer än på avstånd, att de blågröna saknar visioner för framtidens kollektivtrafik. En krympande budget, ständigt höjda biljettpriser och motvilja att ens utreda framgångsrecept från andra orter är numer standard i det blågröna styret.

Att vi mitt i klimatkrisen behöver en rejäl satsning på att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig och attraktiv vet Trafik- och samhällsutvecklingsnämndens ledamöter. Det blågröna styrets recept med höjda biljettpriser, färre linjer och glesare turer är inte lösningen. Därför röstade jag också nej till deras nedskärningsförslag i Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden nu i veckan.

Uppsala 21 juni 2021

Sverker Åslund
Ledamot (V) Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden

Skriv en kommentar