Vård och omsorg

Satsa på vården – inte privatisering och managementkonsulter!

Mitt i en kris orsakat av det nya coronaviruset riskerar Akademiska sjukhus att gå med över 600 miljoner kronor i underskott. Då fattar de borgerliga partierna och Miljöpartiet som styr i Region Uppsala flera beslut som Vänsterpartiet anser drabbar sjukvården. Varken anställningsstopp, privatisering eller managementkonsulter är lösningen för vår region.

Anställningsstopp på Akademiska innebär att varje gång någon slutar blir det färre som måste dela på arbetet. Mitt i krisen vill de blågröna försämra arbetsmiljön för de som sliter.

Det är inte bara dålig politik. Det skickar också fel signaler till de som kämpar mot viruset. Anställningsstopp slår slumpartat och orsakar flaskhalsar. Chefer kan söka dispens. Men varför besluta om ett stopp om dispens ges varje gång det behövs? Avdelningarna har redan strama budgetar och kan knappast anställa övertalig personal.

De blågröna vill även privatisera delar av sjukhuset.

Coronakrisen påminner oss om det stora värdet av en sammanhållen sjukvård. Men nya privatiseringar kommer istället att splittra vården. Förmågan att hantera kriser genom samordning av resurser kommer att minska. Privatisering gör det svårt att styra och prioritera, med risk för Akademiskas ekonomi och personalförsörjning. Och det blir svårare att forska och utbilda.

Den demokratiska insynen och styrningen blir sämre. Då skapas ofta en omfattande administration för att kunna följa upp privata aktörer.

Efter flera decenniers erfarenhet av privatisering vet vi att kostnader tenderar att öka. Det har gått längst i det blågröna Region Stockholm, där problemen hopar sig med en dyr sjukvård som inte lyckas leverera en tillräcklig och jämlik vård. Där finns flest försäkringspatienter som får en gräddfil i vården. Det är inte en framtid vi vill se för Region Uppsala.

Agerandet väcker allvarliga frågor om hur de blågröna styr.

Ingen analys har gjorts.

Vården som privatiseras ska upphandlas genom informationsförfrågan. Upphandlingsmyndigheten rekommenderar starkt att det formuleras ett tydligt syfte för en informationsförfrågan. Sjukhusstyrelsen har inte gjort det. Vårt yrkande om att ta fram ett sådant syfte avslogs. Dessutom lämnas upphandlingsförslag direkt till regionstyrelsens och sjukhusstyrelsens moderata och liberala ordföranden. Försöka de undvika granskning?

De blågröna har skapat en extern ”förändringsrupp” som veckovis träffar sjukhusets ledning tillsammans med Malin Sjöberg Högrell, Liberalernas regionråd. Sjöberg Högrell är säkert kompetent, men hon har ett sällan överträffat självförtroende om hon tror att veckomöten med henne är lösningen på Akademiskas problem.

Vid samma möte ställde vi frågor om förändringsgruppens syfte och deltagare. Men fick få svar. Inte heller har en budget för gruppen presenterats . Tänker de blågröna låta dyra managementkonsulter, av typen som har ställt till det i Stockholm, röja fritt på Akademiska?

Den väg som Miljöpartiet och de borgerliga nu slagit in på representerar en gammeldags borgerlig politik som slår mot personalen och gynnar privata vinstintressen på bekostnad av en stark och sammanhållen offentlig sjukvård.

Akademiskas problem har skapats under år av underfinansiering – som personalen har fått betala med en alltmer pressad arbetssituation.

Ovanpå det kommer kostnader för corona och vårdbehoven som kommer efter.

I en så stor och komplicerad verksamhet som Akademiska finns utrymme för att spara. Men det är bättre att låta proffsen med sjukvårdsutbildning sköter det. Det är absurt att tro att Akademiskas ekonomi förbättras med privatiseringar eller veckomöten – och utan stora tillskott, antingen från staten eller från regionen med en skattehöjning.

Cecilia Viklund (V), sjukhusstyrelsen
Viktor Waldau (V), sjukhusstyrelsen
Neil Ormerod, regionråd (V)

Kopiera länk