Vård och omsorg

Corona förstärker klasskillnaderna inom vården

Värdet av en solidarisk och sammanhållen sjukvård är som allra störst just nu. Klassamhällets orättvisor visar sig tydligt i hälsan. Under ett vanligt år riskerar folk med arbetaryrken att dö flera år tidigare än de som har det bättre ställt. Men det är inte ett vanligt år i år. Corona förstärker klasskillnaderna. Alla kan bli sjuka, men om du är trångbodd, inte kan jobba hemma, eller har sämre hälsa efter ett slitsamt liv i ett utsatt yrke löper du större risk för allvarlig sjukdom.

Just nu ska vi vara tacksamma för en sjukvård som ser till behov, och inte plånboken. Vänsterpartiet ställer upp bakom de svåra beslut som Region Uppsala, myndigheterna och regeringen måste ta för att skydda länets invånare. Det är bra att komma samman i ett allvarligt läge.

Därför är det upprörande att regionens blågröna styre, Miljöpartiet plus den gamla alliansen, väljer att i den här stunden, i skuggan av coronaviruset, ta flera beslut som hotar underminera sjukvården och dess solidariska grund.

Anställningsstopp på Akademiska sjukhuset innebär att varje gång någon slutar blir det färre som måste dela på arbetet. Mitt i krisen vill alltså de blågröna försämra arbetsmiljön för de som sliter.

Ett köp-och-säljsystem för Region Uppsalas sjukvård utreds. Det vore helt fel väg att gå. Sjukvården behöver inte mer byråkrati! Coronakrisen har lärt oss att marknaden inte alltid kan leverera när det behövs som mest. Vi ska inte försöka efterapa en marknad i en av samhällets viktigaste grundpelare. Folks behov ska styra sjukvården, inte marknaden.

De blågröna planerar att privatisera delar av sjukhusvården. Med en splittrad vård blir det svårare att styra och prioritera, både under kriser och för att möta behov under vanliga tider. Såväl kostnader som pressen på personalen ökar. Ägarnas vinst måste komma någonstans ifrån! Dessutom öppnas en gräddfil för privata försäkringspatienter.

Vårdbehoven efter krisen kommer att bli stora. Många operationer har ställts in på grund av corona, även på Lasarettet. Då är det läge att satsa på vården och personalens arbetsmiljö istället för privatisering och anställningsstopp! Framförallt behöver vi en sjukvård som jämnar ut klasskillnader, anpassad för att möta allas behov och inte riggad för att skapa vinst åt några få.

Neil Ormerod, regionråd (V)

Kopiera länk