Pressmeddelande

Akademiska behöver förstärkningar – inte besparingar

Akademiska sjukhusets resultat för 2017 landade på minus 205 miljoner kronor. En mindre del av det var engångskostnader, men sjukhuset kommer att tvingas hämta hem cirka 185 miljoner kronor under 2018.

Det är tänkt att ske genom ökade intäkter och minskade kostnader. Enligt en muntlig dragning av sjukhusdirektören på sjukhusstyrelsens möte 2 mars ska framför allt intäkterna från riks- och regionvård öka med 142 miljoner. Det kräver en högre vårdproduktion än 2017.
Vänsterpartiet känner stor tveksamhet till dessa ekonomiska kalkyler.

– Att vårdproduktionen var lägre än man räknat med under 2017 berodde till största delen på personalbrist. Det är svårt att se att någon snabb förändring kan ske där, säger Sören Bergqvist, regionråd för Vänsterpartiet i Region Uppsala och ledamot i sjukhusstyrelsen.

Samtidigt aviserar sjukhuset ökade kostnader på cirka 85 miljoner kronor som inte är fullt ut kompenserade, efter en ny överenskommelse med facken. Exakt hur stor del som inte är kompenserad är oklart. Dessutom finns ett generellt effektiviseringskrav på en procent, cirka 50 miljoner kronor.

Vänsterpartiet menar att det behövs en annan ekonomisk politik för att långsiktigt stärka Akademiska sjukhuset. Genom åren har mycket stora besparingar genomförts men trots det har sjukhuset gått med 1,85 miljarder i underskott de senaste tio åren.
– Det måste till en långsiktig ekonomisk förstärkning för att öka bemanningen, för att öppna upp stängda vårdplatser och för att korta de långa vårdköerna. Det går inte att spara sig till mer personal och mer vård, säger Sören Bergqvist.

Kontaktuppgifter
Sören Bergqvist, regionråd, V, Region Uppsala. Tel: 070-358 75 78 [email protected]

Skriv en kommentar