Vård och omsorg

Vänsterpartiet vill trygga distriktssköterskemottagningen i Morgongåva.

För många, framför allt äldre och multisjuka, är kontakten med en distriktssköterska mycket värdefull. Därför lade Vänsterpartiet i Region Uppsala ett förslag om att utreda hur distriktssköterskemottagningarnas verksamhet ska värnas.

Vårdstyrelsen valde att anse Vänsterpartiets initiativärende som besvarat efter att ha meddelat att man ska beakta utvecklingen av distriktssköterskemottagningarna i den utredning om primärvårdens roll som pågår. Ett svar som inte på något sätt garanterar att de mottagningar som finns i dag bemannas eller blir kvar i fortsättningen.

– Det är synd att man inte väljer att prioritera distriktssköterskornas verksamhet. Det finns inget som hindrar att man fattar ett tydligt beslut om att de mottagningar som finns i dag ska vara kvar och hållas öppna, säger Neil Ormerod, vänsterpartistisk ledamot i Vårdstyrelsen.

Vänsterpartiet vill trygga den tidigare nedläggningshotade distriktssköterskemottagningen i Morgongåva. Mottagningen har hållit stängd en längre tid på grund av att man inte lyckats rekrytera en ny distriktssköterska.

– Vi tycker det är viktigt att man gör ett omtag där och försöker hitta andra lösningar på rekryteringsproblemen, annars finns en risk att mottagningen ändå försvinner så småningom. Det är förvånande att de partier som varit överens om att dra tillbaka förslaget om nedläggning inte ställer upp på att säkra verksamheten i Morgongåva, säger Sören Bergqvist, regionråd för Vänsterpartiet.

Men Vänsterpartiet vill även utreda möjligheten att öppna distriktssköterskemottagningar på fler håll. Grillby och Söderfors är orter i länet som skulle kunna vara aktuella för nya mottagningar.

– Grillby hade en distriktssköterskemottagning fram till 2004, sedan dess har orten växt befolkningsmässigt. Söderfors står just nu utan vårdmottagning sedan privata Brukshälsan stängdes för en tid sedan, säger Neil Ormerod.

 

Kontaktuppgifter

Sören Bergqvist, regionråd, V, Region Uppsala.

Tel: 070-3587578

[email protected]

 

Neil Ormerod, V:s ledamot i Vårdstyrelsen, Region Uppsala.

Tel: 072-2515619

[email protected]

Skriv en kommentar