Internationellt

Stöd kampen för ett fritt Palestina

Sedan snart 70 år har det palestinska folket levt under ockupation eller som fördrivna från sina hem och sin jord. Staten Israel har hela tiden expanderat vidare på bekostnad av det palestinska folket, genom militär ockupation eller genom bosättarpolitik. Bosättarpolitiken har pågått samtidigt som det förts olika fredsförhandlingar. De illegala bosättningarnas antal och storlek har hela tiden ökat. Palestiniernas frihet har ytterligare inskränkts.

FN:s säkerhetsråd har i ett flertal resolutioner tagit avstånd från de israeliska bosättningarna. Men Israel har struntat i dessa. Vid den senaste resolutionen förra året uttalade högerregeringen i Israel direkt att utbyggnaden av bosättningar ska fortsätta.

Omvärlden stöder indirekt Israels ockupation genom förmånliga handelsavtal och samarbeten. Utan detta skulle inte ockupationen kunna fortgå.

Så länge den israeliska statens agerande inte får konsekvenser kommer det att fortsätta. Det behövs ett tryck utifrån på samma sätt som tidigare med apartheidregimen i Sydafrika. Bojkott är en ickevåldsmetod som kan praktiseras av var och en för att påverka Israel. Internationell bojkott var också det som blev den sista knuffen för apartheidregimen i Sydafrika. Bojkott lämpar sig mot ockupanter och om de har stöd av de ockuperade. Sedan 2005 uppmanar mer än 200 palestinska organisationer i det palestinska civilsamhället till en bojkott av bland annat israeliska varor.

Så länge ockupationen av Palestina fortgår och folkrättsbrotten pågår, uppmanar Vänsterpartiet Uppsala län till bojkott av israeliska varor.

Vänsterpartiet i Uppsala län fördömer Israels ockupation av Palestina och kräver att blockaden mot Gaza måste hävas.

Uttalande antaget av Vänsterpartiet Uppsala läns årskonferens i Knivsta 12 mars 2014

Skriv en kommentar