Pressmeddelande

Vänsterpartiet säger nej till storlandsting

Foto: Creative Commons

Foto: Creative Commons

Vänsterpartiet säger nej till storlandsting

2016-10-04

Landstingsstyrelsen ska idag anta ett yttrande över Indelningskommitténs förslag om bildande av tre nya län, bland annat Svealand län bestående av sex av de nuvarande länen. Därmed bildas också ett nytt landsting där Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Örebro, Sörmland och Uppsala slås samman till ett storlandsting. Befolkning ca 1,8 miljoner i 64 kommuner och med verksamheter som sträcker sig från Idre och Gnarp i norr till Askersund och Oxelösund i söder.

– Indelningskommittén har inte tillfört några nya eller bärande skäl för en sammanslagning, annat än att större alltid är bättre. Det finns inget som talar för att bildandet av ett superlandsting leder till en förbättring för innevånarna i de sex länen, säger Sören Bergqvist, landstingsråd för Vänsterpartiet och ledamot i landstingsstyrelsen.

Hälso- och sjukvården är den klart dominerande uppgiften för landstinget. Den högspecialiserade vården berör ca fem procent av patienterna, övriga patienter hanteras i den dagliga och nära vården. Vårdens stora utmaning är att tillsammans med kommunerna säkerställa en nära vård, i hemmet eller i boendet, för vård på rätt nivå och för att undvika onödiga inläggningar och akuta besök. Det nya landstinget kommer att få samarbeta med 64 kommuner.

– Demokratin kommer att undergrävas vilket är allvarligt. Ledamöterna i det nya landstingsfullmäktige kommer långt från väljarna och den lokala kännedomen blir omöjlig att upprätthålla. Vi talar om två universitetssjukhus, fyra länssjukhus, 15 länsdelssjukhus och ca 220 vårdcentraler inom ett jättestort geografiskt område, säger Sören Bergqvist.

Vänsterpartiet lägger ett eget förslag till remissvar där det föreslås att landstinget säger nej till förslaget om bildandet av ett Svealands län och med det också ett superlandsting Svealand.

 

Vänsterpartiets förslag ls-okt-16-yrkande-ny-lansindelning

 

För mer information kontakta

Sören Bergqvist, landstingsråd

070-3587578, [email protected]

Skriv en kommentar