Pressmeddelande

Ilona Szatmári Waldau och Sören Bergqvist kommenterar budgeten

Kyrkan

Vänsterpartiet driver igenom historisk satsning på välfärden

Vänsterpartiet och regeringen är överens om att budgeten ska innehålla tio miljarder extra till kommuner och landsting. Det innebär ytterligare pengar till välfärden i Uppsala.

Regeringen går nu Vänsterpartiets krav till mötes, det blir tio miljarder extra till välfärden. Pengar som ska bli ett permanent tillskott till kommuner och landsting i hela landet.
– När regeringen samarbetar med Vänsterpartiet resulterar det i mer pengar till välfärden, det ger möjlighet att göra nödvändiga investeringar i äldreomsorg, utbildning och sociala insatser, säger Ilona Szatmári Waldau, kommunalråd (V) i Uppsala kommun.

För Uppsala läns landsting innebär satsningen 64 miljoner i tillskott för 2017.
– Nu finns möjlighet till välbehövliga förstärkningar i vården och att ta bort de stora sparkrav som finns på Akademiska sjukhuset – något som Vänsterpartiet i landstinget länge krävt, säger Sören Bergqvist, landstingsråd (V) i Uppsala läns landsting.

Kontakt:
Ilona Szatmári Waldau
018 727 13 38

Sören Bergqvist
070 358 75 78

Erik Wiklund
Politisk sekreterare Uppsala kommun
018 727 13 17

Ove Heimfors
Politisk sekreterare Uppsala läns landsting
018 611 60 22

Skriv en kommentar