Pressmeddelande

170 miljoner mer till Akademiska i Vänsterpartiets budget

Landstingsgruppen för Vänsterpartiet.

Totalt tillför Vänsterpartiet 203 miljoner kronor mer till hälso- och sjukvården för 2016. På bilden: Sofia Rogozinska, Elisabeth Rosengren, Sören Bergqvist, Maria Fregidou-Malama, Neil Ormerod, Jeannette Escanilla och Åskar Andersson, Vänsterpartiets landstingsgrupp. Foto: Edvin Hellsing

 

PRESSMEDDELANDE 2015-11-02

– Akademiska sjukhuset är idag underfinansierat och kommer fortsatt att bli underfinansierat med det budgetförslag som Socialdemokraterna och Miljöpartiet lägger fram, säger Sören Bergqvist, landstingsråd för Vänsterpartiet.

– Förslaget innebär fortsatta stora besparingar och därmed svårighet för sjukhuset att upprätthålla dagens vård och än mindre att korta vårdköerna.

För personalen kommer det att fortsätta vara ansträngd och därmed är personal- och kompetensförsörjningen hotad och med stängda verksamheter som följd. Vänsterpartiet lägger fram ett budgetalternativ som tar Akademiska sjukhusets situation på allvar och kombinerar riktade effektiviseringar med rejäla satsningar. Sammantaget får Akademiska sjukhuset med Vänsterpartiets förslag ca 170 miljoner kronor mer för 2016. Anslag som sedan ligger kvar under planperioden

Totalt tillför Vänsterpartiet 203 miljoner kronor mer till hälso- och sjukvården för 2016. Förutom satsningar på Akademiska sjukhuset ska en del av dessa användas för att öka antalet operationer på lasarettet i Enköping och för att öka resurserna för att ta hand om de med psykiska problem. En del ska också användas för att skapa en bättre arbetssituation för personalen.

Vänsterpartiet säger nej till den kraftiga höjningen på 50 procent av egenavgiften för sjukresor och motsätter sig även höjningen av taket i högkostnadsskyddet för sjukresor.

Vänsterpartiet är besviket över uteblivna satsningar på kollektivtrafiken. Vår tids stora fråga är klimatförändringarna och om fler ska välja att resa kollektivt istället för att ta bilen måste det till kraftfulla åtgärder. Vänsterpartiet riktar insatser till Uppsala stads kransorter och vill ha en utvidgad zon 1 med ett mycket billigare periodkort, 500 kr.

Den föreslagna skattehöjningen på 55 öre räcker för nästa år och troligen även året därpå. Men sedan kommer kraftiga kostnadsökningar med nya sjukhusbyggnader och ökade pensionskostnader. Vänsterpartiet hoppas att regeringen förbättrar stödet kraftigt till landets regioner och landsting kommande år men är berett att höja skatten ytterligare inför 2018 om så behövs.

Vänsterpartiet kommer på landstingsstyrelsen på tisdag att lägga två yrkande för särskild prövning:

  • att samtliga hälso- och sjukvårdsförvaltningar får full uppräkning för den demografiska utvecklingen
  • att landstinget inte höjer egenavgiften och högkostnadsskyddet för sjukresor

 

Läs Vänsterpartiets budgetförslag här.

 

För mer information kontakta:

Sören Bergqvist, landstingsråd (V)

070-358 75 78, [email protected]

Skriv en kommentar