Pressmeddelande

Pressmeddelande: Låt patienterna testa sig själva

Låt patienterna testa sig själva

Drygt 6000 patienter i länet behandlas med blodförtunnande läkemedel. Vi vet också att många fler skulle behöva en sådan behandling, t ex patienter med förmaksflimmer, för att undvika stroke. Det vanligaste läkemedlet är Waran (warfarin), ett väl beprövat läkemedel. Alla dessa patienter behöver idag regelbundet besöka sjukvården för att ta prover. Några patienter har själva bekostat en egen apparat för självtest. Det kan röra sig om kostand på ca 6000 kr. Vänsterpartiet föreslår i en motion att de patienter som det passar för, ska erhålla utbildning och utrustning för självtest i hemmet av landstinget. Andra landsting har infört eller är på väg att införa möjligheten för självtest kostnadsfritt.

Det innebär en stor frihet för patienten att slippa ta sig till sjukvården för provtagning och vid behov lättare att ta fler prover för att balansera kost och andra faktorer som kan påverka värdet. Det innebär även en stor avlastning för sjukvårdspersonal som kan använda tiden till annat. Kostnaderna för utbildning och apparatur balanseras av minskade kostnader inom vården.

För mer information kontakta:

Sören Bergqvist, landstingsråd
070-3587578, [email protected]

Skriv en kommentar