Debattartikel

Glöm inte Palestina

 

Det är alldeles för tyst om Palestina i dag, skriver Jeannette Escanilla, riksdagskandidat V (bilden) och Torbjörn Björlund, riksdagskandidat.

Det är alldeles för tyst om Palestina i dag, skriver Jeannette Escanilla, riksdagskandidat V (bilden) och Torbjörn Björlund, riksdagsledamot.

DEBATTARTIKEL i UNT 21 maj  Det är alldeles för tyst om Palestina i dag. Den 15 maj hedrades minnet av det som av det palestinska folket kallas för Al Nakba, som inträffade för 66 år sedan: den stora katastrofen  . Familjer splittrades, hem förstördes och det palestinska folket förlorade sitt land. Israel bildades och ett oändligt antal palestinier fördrevs och förvisades till flyktingläger utanför det som i dag är Israels gränser.

I dag lever miljontals palestinier i exil. Det enda minne de har från sina hem som de tvingades lämna är kanske en rostig husnyckel eller ett blekt fotografi från en tid när de hade ett land.
Under de 66 åren har situationen i Palestina försämrats hela tiden. Al Nakba pågår fortfarande. Med egna ögon har vi sett hur palestinier fördrivs från sina hem än i dag, israelernas etniska rensning pågår bland annat i Hebron och Jerusalem.
Trots otaliga försök till att nå ett fredligt slut på den israeliska ockupationen, kan vi i dag med stor sorg konstatera att freden inte har uppnåtts och den olagliga ockupationen fortgår.
Den israeliska ockupationsmakten har splittrat det palestinska samhället. Västbanken är ett lapptäcke av illegala bosättningar och checkpoints. Muren sprider sig som en orm.
Befolkningen i Gaza lever i dag i världens största utomhusfängelse, som på grund av den israeliska blockaden är avskuret från omvärlden. Det råder brist på de mest basala livsnödvändigheterna som vatten och mediciner, många hus står fortfarande i ruiner. Blockaden hindrar varje möjlighet till normalt liv och förhindrar varje försök till att bygga upp ett fungerande samhälle i Gaza och på Västbanken. För att nå en rättvis fred och för att skapa ett fritt palestinskt samhälle måste detta ändras.
Det har gått 66 år sedan fördrivningen av det palestinska folket. I dag måste vi kräva att omvärlden och den svenska regeringen med kraft agerar mot den israeliska ockupationen. Vi måste kräva att Sveriges militära samarbete med Israel avbryts.
Vi måste kräva att EU:s förmånliga handelsavtal med ockupationsmakten upphävs. Och vi måste kräva en internationell bojkott av israeliska varor och produkter.
Det palestinska folkets kamp är mångas kamp. Genom solidaritet med deras kamp, försvarar vi demokratin och grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Vår solidaritet med det palestinska folkets kamp är i grunden ett försvar av människovärdet. På samma sätt som vi kräver att våra barn och anhöriga ska ha en trygg och säker framtid, måste vi kräva att det palestinska folket ska få rätt att bestämma över sin framtid.
Vi måste också ställa krav på den svenska högerregeringen som motverkat Palestinas möjligheter att erkännas som en självständig och suverän stat. Vi ställer den svenska moderatledda regeringen till svars för detta agerande. Vi kräver också att den svenska regeringen ska ställas till svars för sitt agerande i EU och i EU-parlamentet.
Låt oss därför använda den symboliska nakbanyckeln i EU valet den 25 maj och i valet den 14 september till att rösta bort regeringen Reinfeldt två gånger. Vi kommer inte att glömma deras svek och deras ovilja att försvara mänskliga rättigheter i Palestina.  Låt oss använda den symboliska nyckeln för frihet och för fred i Palestina.
Nyckeln kan betyda en rödgrön regering, där Vänsterpartiet ingår. Vänsterpartiet är garanten för att Sverige ska erkänna Palestina.
Det räcker med Israels orättvisor och stölder. Israel måste ställas inför rätta för folkmord, krigsförbrytelser och brott mot mänskliga rättigheter.
Vi kräver att de illegala bosättningarna på Västbanken upphör, att den vidriga och inhumana blockaden mot Gaza avslutas, att de palestinier som i dag lever i exil tillåts återvända till sina hem. Vi kräver att den israeliska ockupationen upphör. Dags att erkänna Palestina!
Jeannette Escanilla, riksdagskandidat (V)
Torbjörn Björlund, riksdagsledamot (V)

Skriv en kommentar