Arrangemang

Inspirerande temadag om HBTQ

Lördag 26 oktober anordnade Vänsterpartiet Uppsala län en temadag om HBTQ-frågor. Fyra föreläsningar som bland annat innehöll en introduktion till HBTQ, normkritik och relationen mellan feminism och HBTQ varvades med intressanta diskussioner.

– HBTQ är viktigt och vi måste arbeta mycket mer med dessa frågor. Distriktet bör också starta ett eget HBTQ-nätverk, slog distriktets ordförande Jeannette Escanilla fast i ett inledningsanförande.

 

Nästa föreläsare gav en snabb men mycket intressant historisk genomgång av HBTQ och berättade hur den tidiga homorörelsen i USA anpassade sig till rådande heteronormer men hur detta ändrades på 80-talet och hur senare också queer växte fram som en motreaktion mot detta

 

Därefter följde en lika intressant och initierad genomgång och ett problematiserande av förhållandet mellan trans och feminism. Vänsterpartiets egna motion i Riksdagen förra året om införande av ett tredje juridiskt kön problematiserades och kritiserades också. Ett tredje kön, menade många, riskerar snarast att bli ytterligare en brännmärkning av trans- och queerpersoner. Därefter gjordes en genomgång av intersektionalitetsteorin, som behandlar olika typer av förtryckande strukturer som ibland också samverkar.

 

Sedan hölls ett tankeväckande föredrag om normkritik som påminde om hur normer i samhället påverkar maktrelationerna mellan människor och hur makten sedan också formar normerna. Av ”en händelse” har till exempel alla statsministrar i Sveriges historia enligt föredragshållaren varit vita, heterosexuella, män inom ett ganska snävt åldersspann.

 

Avslutningsvis diskuterade alla närvarande hur vi går vidare med HBTQ-frågorna på lokal nivå och inom partiet. Många konkreta förslag lades fram, bland annat att vi bör fortsätta jobba för HBTQ-certifiering av landsting och skolor. Sammanfattningsvis var detta en mycket lyckad dag och ett första steg har också tagits för att bilda ett HBTQ-nätverk i distriktet.

Skriv en kommentar