Pressmeddelande

Krav på landstingen att avskaffa klasskillnaderna i cancervården

Enligt socialstyrelsens Nationella utvärdering av viss cancervård, som publiceras i dag, får kvinnor och män med kort utbildning som har bröst-, prostata-, tjocktarms– eller ändtarmscancer sämre vård än dem med längre utbildning. Det är både tillgången till diagnostik och behandling samt stödjande åtgärder som är ojämlikt fördelad.

– Att det finns stora ekonomiska och sociala skillnader i det svenska samhället är väl känt, men klassklyftorna ska inte tillåtas påverka din livskvalitet eller överlevnad om du råkar få cancer, säger Mia Sydow Mölleby, riksdagsledamot för Vänsterpartiet.

– Det är ändå bra att Socialstyrelsens undersökning visar vilka brister som finns. Nu måste landstingen arbeta aktivt för att avskaffa klasskillnaderna inom vården genom att likvärdig cancervård erbjuds alla patienter oavsett deras ekonomi, utbildning eller sociala situation, säger Mia Sydow Mölleby.

Mia Sydow Mölleby, riksdagsledamot (V), 070-633 71 89
Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64

 

V-logga_CMYK_Rod

 

Skriv en kommentar