Uncategorized

Nu får det vara nog!

Den borgerliga politiken i landstinget har totalt misslyckats. Landstinget
har bland de längsta vårdköerna i landet och Akademiska sjukhuset går på
knäna men resurserna räcker inte till. Fria etableringar och så kallade
vårdvalssystem inom allt fler områden gör att patienterna allt oftare blir
kunder i vården och vården blir allt mer ojämlik. Det är lätt att tappa
tilltron till politiken, men Vänsterpartiet visar med sitt budgetförslag
för kommande år att det finns andra och mer solidariska lösningar och som
också ger mer vård.

På måndag lägger Vänsterpartiet på landstingsstyrelsen sitt alternativ till
plan och budget för 2013-2015. Vi förutspådde redan i november en
skattehöjning för nästa år och vi fick rätt och den borgerliga majoriteten
förslår 30 öres höjning. Men lägger man till 20 öre på borgarnas förslag så
kan landstinget ge mer och bättre vård, mer kollektivtrafik med oförändrade
taxor och mer i lön till personalen. Hellre justa löner än bonuslöner.
Dessutom en rejäl satsning på de unga. Inga avgifter för barn och ungdomar,
fria glasögon till och med grundskolan och ett första steg mot fri tandvård ända
till 25 år. Landstinget kan också sätta av medel för kommande
pensionsåtaganden.

Läs mer i bifogat budgetalternativ:

V_budgetforslag_2013LS_maj

Skriv en kommentar