Uncategorized

Uttalanden om lokala och internationella frågor

Vänsterpartiet Uppala läns årskonferens antog två uttalanden. Ett om att stoppa vapenexporten till Saudiarabien och ett annat om förbättrad busstafik till Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Stoppa vapenexporten till diktaturer!
Avslöjandet av planer på svenskt stöd till byggandet av en vapenfabrik i diktaturens Saudiarabien visar att det måste bli ett slut på mygel och hemlighetsmakeri vad gäller den svenska vapenexporten.
Försvarsminister Tolgfors ́ dimridåer och försök att lägga ansvaret på FOI, Försvarets Forsknings Institut, är oacceptabelt. Tolgfors måste ta det politiska ansvaret och avgå.
Sverige ska inte exportera vapen eller vapenkunnande till diktaturer som begår övergrepp på de mänskliga rättigheterna och yttrandefriheten i sina länder.
Vänsterpartiet Uppsala län kräver:
-att avtalet med Saudiarabien rivs upp
-att den svenska vapenexporten till diktaturer stoppa

 

Patienter ska kunna åka buss till Akademiska sjukhuset

Vänsterpartiet har i en motion föreslagit en direktbusslinje mellan resecentrum och Akademiska sjukhuset. Motionen ansågs besvarad med motiveringen att frågan skulle beaktas i kommande trafikförsörjningsprogram. Nu pågår det arbetet och landstingets kollektivtrafiknämnd fattar beslut i september.

 

Alla patienter har rätt till sjukresa med i första hand allmän kollektivtrafik. Men om det inte fungerar eller känns otryggt så används istället egen bil (med anhörig oftast) eller taxi. Det blir dyrt för både patient och landsting. Idag stannar de flesta bussar utanför sjukhusområdet vilket medför att patienter måste ta sig fram gående en längre sträcka. Dessutom vet inte alla vart de ska ta vägen inom sjukhuset och tvingas därför gå extra sträckor innan de hittar rätt. Många patienter kommer från andra orter än Uppsala och har svårt att hitta rätt buss på resecentrum.

 

En lösning måste till. Tydlig skyltning vid resecentrum om vilka bussar som går till Akademiska sjukhuset, fler bussar måste trafikera det inre sjukhusområdet och informationen till patienterna måste bli bättre.

 

En sådan lösning innebär också förbättringar för personalen som i allt för stor utsträckning tar bilen till jobbet.

 

Vänsterpartiet Uppsala län kräver att landstingets kollektivtrafiknämnd nu agerar och omedelbart påbörjar ett arbete som leder till ökad trygghet för patienterna och minskad miljöbelastningen.

 

Lägg om busslinjer redan nu så fler går inom sjukhusområdet och planera för direktbussar mellan resecentrum och Akademiska sjukhuset.

 

Jeannette Escanilla

Ordförande

 

 

 

Skriv en kommentar