Uncategorized

Landstinget ska inte ha samarbete med diktaturer som Saudiarabien!

Landstinget och Akademiska sjukhuset planerar ett omfattande samarbete med Saudiarabien. Samarbetet omfattar forskning, utbildning, IT-tjänster och högspecialiserad vård. Politiken har ännu inte varit informerad om detta. Frågor om samarbete med andra länder borde självklart vara en fråga för politiken.

”När det gäller en av de mest hårdföra diktaturerna i världen, Saudiarabien, ska landstinget självklar säga nej. En stat där kvinnor saknar möjlighet till eget självbestämmande och där stora delar av befolkningen nekas utbildning och sjukvård.” – säger Sören Bergqvist, landstingsråd för Vänsterpartiet. Han säger vidare; ”Nu måste alla papper upp på bordet och politiken reagera.”

I en interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman (M) kräver Sören Bergqvist att han redovisar vilket samarbete landstinget har med Saudiarabien och frågar om han tycker att det är lämpligt att landstinget har ett samarbete med Saudiarabien:

Interpell Saudiarabien mars 2012

Skriv en kommentar