Uncategorized

Olika syn på personal och lönefrågor

Vid landstingsstyrelsens möte 23 januari togs flera förslag som slutligen ska beslutas på Landstingsfullmäktige 15 februari :
”Politisk inriktning” var ett,  och landstingsrådet Sören Bergqvist (V) säger om detta
” Det här är embryot till det borgerliga budgetförslag som senare kommer. Från Vänsterpartiet gör vi nu  ett yttrande kring principiellt viktiga sjukvårdsfrågor. Vi gör sedan ett genomarbetat budgetförslag med vår alternativa politik längre fram i budgetprocessen”

Landstingsstyrelsen tog även förslag till ny ”Lönepolicy”. S,V,MP hade ett gemensamt motförslag. Sören Berqqvist:
”Sedan borgarna kom till makten 2006 har de visat ett genuint ointresse för personalfrågor och vill inte inse att de har det yttersta arbetsgivaransvaret. I den nya lönepolicyn finns ett för starkt fokus på individuell lönesättning och att löner ska sättas längst ut i verksamheterna av cheferna”

Nedan kan du i bifogade filer se vilket beslut landstingsstyrelsen tog och de motförslag som fanns. Vad gäller lönepolicyn finns en bilaga med där man tydligt kan jämföra de två förslagen:

LS_23jan2012 _V-yttrande_pol_inriktning

LS_23jan2012_Lonepolicy_S_MP-V_förslag_jŠmfšrelse_borgarnas

LS_23jan2012_Lonepolicy_S_MP_Vförslag

LSbeslut_23jan2012_Politisk_inriktning

LSbeslut_23jan2012_Lonepolicy

 

Skriv en kommentar