Uncategorized

Frige de fängslade kurdiska politikerna och människorättsföreträdarna!

Vid kommunalvalet i Turkiet 2009 fick det pro- kurdiska Demokratiska Samhällspartiet (DTP) stora framgångar i den kurdiska sydöstra delen av landet och gick från 53 till 98 borgmästarplatser. Men framgången fick ett högt pris. Knappt två veckor efter valet börjades de massarresteringar som pågår än idag av kurdiska politiker, journalister, advokater och människorättsaktivister. Totalt är det ca 4000 personer som häktats och 1700 personer som är arresterade. Den Turkiska författningsdomstolen stängde i december DTP som har flera miljoner väljare.  I över ett år har många av dessa personer suttit frihetsberövade utan att få veta vad de egentligen är anklagade för. Den 18 oktober 2010, alltså 1 år och 6 månader efter att arresteringarna startade, kommer 151 personer utav dessa 1700 ställas inför rätta i turkisk domstol i Diyarbakir (Amed). Rättegången beräknas pågå i 32 dagar.

Det är oacceptabelt i ett land som säger sig vara en demokrati och som vill bli medlem i EU. Vänsterpartiet Uppsala Län driver frågan om kurdernas rättigheter sedan lång tid. Vi kommer nu genom vår medlem Yekbun Alp att närvara vid rättegången för att visa vår solidaritet och vårt stöd för de kurder som sitter arresterade.
– De som nu ställs inför rätta gör det av politiska skäl – inte pga. juridiska som i en riktig rättsstat säger Yekbun. Rättegången kan sluta hur som helst, allt beror på politiska läget. Jag hoppas innerligt att Turkiet släpper alla oskyldiga fångar, det är ett måste om man vill gå i rätt riktning och mot demokrati.

Vid arresteringarna hittade man inte ett enda vapen, eller något olagligt ändå åberopas samröre med terrorism. Bayram Altun (vice ordf. för DTP) och Muharrem Erbey (ordf. för människorättsorganisationen IHD) är två av de arresterade, de har kämpat för demokrati frågor och mänskliga rättigheter vilket inte är ett brott! Men om sanningen ska fram så är det av dessa skäl som de sitter frihetsberövade.
Vi har tidigare agerat för Muharrem Erbey, bl. a genom att Vänsterpartiets riksdagsledamot Jacob Johnson initierade ett brett upprop bland riksdagens ledamöter med krav på Erbeys frigivande. Jacob Johnson planerar att närvara senare under rättegången när Erbey personligen ställs inför rätta för att visa vår solidaritet.
Vänsterpartiet Uppsala Län kräver att Turkiet lever upp till sina åtaganden enligt de s.k. Köpenhamnskriterierna som ansökarland till EU. Respekten för mänskliga rättigheterna och demokrati kräver att de fängslade kurdiska politikerna och människorättsföreträdarna frisläpps. Turkiet måste påbörja reella fredsförhandlingar med kurdernas företrädare och avstå från godtyckliga arresteringar och trakasserier av kurder.

För Vänsterpartiet Uppsala Län
Maria Fregidou-Malama, ordf.
Uttalandet som PDF:
Uttalande från Vänsterpartiet Uppsala län

Skriv en kommentar