Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Vänsterpartiets regionbudget för 2021: ”Det krävs mer än applåder”

Vänsterpartiet lade fram sitt budgetförslag för 2021 vid regionstyrelsens oktobermöte – ett sammanträde som överskuggades av av Folkhälsomyndighetens beslut om lokala råd för länet. – Antalet patienter på intensiven ökar raskt och det är viktigt att vi alla hjälps åt att minska spridningen av covid, säger Neil Ormerod, regionråd för Vänsterpartiet. Det understryker också hur viktigt det är med en politik för att stärka sjukvården och ge vårdpersonalen en anständig arbetsmiljö. Tyvärr vill de blågröna istället privatisera delar av Akademiska. Då blir vården mer splittrat och ojämlik just när vi behöver samla oss för att bekämpa coronaviruset. I Vänsterpartiets budgetförslag...

När ska vården få vara vård?

Nu när vi är ett lugnare läge med pandemin har vi mycket vård att ta igen – vård som kan förbättra hälsa och förstärka funktioner hos människor, och även ibland rädda liv. Men hur ser vi egentligen på sjukvården? I början av pandemin talades det mycket om frontlinje och hjältar, som om vi startat krig mot coronaviruset. Och krigets logik gällde: inga kostnader var för stora, inga ansträngningar skulle sparas, vi skulle vinna. Men sanningen är att vi aldrig kan vinna en biologisk krigföring mot ett virus – det vi kan göra är att minska smittspridningen något och vårda de...