Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Följ lagens intentioner – ha en sjukvårdskö för alla!

Photo by Piron Guillaume on Unsplash
Regeringen har tillsatt en utredning om privata sjukvårdsförsäkringar. Vänsterpartiet välkomnar en sådan utredning, men kräver att Hälso- och sjukvårdslagen går före vårdbolagens möjlighet att välja patienter utifrån om de har en sådan försäkring eller inte. – De med egen sjukvårdsförsäkring har inte bara högre inkomst än de utan. De är också friskare. Det innebär att gräddfilspatienterna är mer lönsamma än de som inte har råd med egen sjukvårdsförsäkring, utan bara har den offentliga vården att välja på, säger Neil Ormerod, regionråd för Vänsterpartiet. Det är de som har hög inkomst och lång utbildning som har dessa sjukvårdsförsäkringar. En klar majoritet...

Kraftsamla mot psykisk ohälsa!

Ambulans
Initiativärende inlämnat till regionstyrelsen 2020-09-01 Den senaste tiden har kommit flera larmrapporter om ökad psykisk ohälsa. Den ökning som vi förra sommaren befarade skulle komma verkar nu besannas.  En studie vid Uppsala universitet, under ledning av professor Karin Brocki, visar på en oroande utveckling i hur folk mår under pandemin. När studien publicerades i tidskriften European Psychiatry rapporterade UNT om resultaten, där det framkom att hela 30 procent av de som deltog i studien hade erfarit depression. Det är en kraftig ökning jämfört med tidigare studier som har visat att 11 procent av deltagarna upplevde depression. Även ångest och sömnproblematik har ökat. BRIS har aldrig...