Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Kapa vårdköerna och stärk arbetet mot psykisk ohälsa!

I april i år fanns runt 600 patienter i Uppsala län som fått vänta längre än 90 dagar på en operation eller annan åtgärd inom specialistvården. Totalt får var fjärde patient i länet vänta för länge på vård. Därför lägger Vänsterpartiet ett budgetförslag som syftar till att kapa vårdköerna och stärka kvaliteten på vården i regionen. Genom en skattehöjning på 20 öre vill vi skapa mer resurser till en bättre vård där människor får den hjälp de behöver i rätt tid. – Länsinvånarna har rätt att kräva att vården ges i rätt tid och på rätt nivå enligt hälso- och...

Solidaritet med Hamnarbetarförbundet – stoppa alla inskränkningar av strejkrätten

Regeringen har genom Ylva Johansson (S) meddelat att de tänker se över möjligheterna att inskränka konflikträtten. Det med anledning av konflikten i Göteborgs hamn där arbetsköparen APM Terminal nu även trappat upp striden genom en omfattande lockout. – Vi solidariserar oss med Hamnarbetarförbundet och motsätter oss alla inskränkningar av strejkrätten, säger Lars Thor, distriktsordförande i Vänsterpartiet Uppsala län.

Slå vakt om distriktssköterskemottagningarna!

Nyligen drogs förslaget om att lägga ner distriktssköterskemottagningen i Morgongåva tillbaka. Men det innebär inte att mottagningen kommer att öppna igen. Nu vill Vänsterpartiet slå vakt om både mottagningen i Morgongåva och de övriga distriktssköterskemottagningarna i länet. – Länets befolkning ökar och de flesta orter växer. Vårdbehoven kommer inte att minska utan snarare öka. Därför är det viktigt att vi värnar om distriktssköterskorna och det arbete de utför, säger Neil Ormerod, Vänsterpartiets ledamot i Vårdstyrelsen. Svårigheten att rekrytera personal, som gjort att mottagningen i Morgongåva har hållit stängt sedan 2015, kvarstår. Vänsterpartiet vill nu undersöka andra lösningar för att upprätthålla...