Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Vänsterpartiet Uppsala län söker vikarierande ombudsman med möjlighet till förlängning

Partidistriktet Vänsterpartiet Uppsala län omfattar åtta partiföreningar. Distriktets verksamhet samordnas från distriktsexpeditionen i Uppsala. Nu söker vi en vikarie till vår ombudsman som är tjänstledig. Arbetet innebär att vara ett organisatoriskt stöd till partiföreningarna och distriktet. Du arbetar i nära samarbete med distriktsstyrelsen och partidistriktets åtta lokalföreningar för att göra partiet organisatoriskt och politiskt starkare.   Arbetsuppgifter – Bereda ärenden åt distriktsstyrelsen och verkställande utskottet och skriva protokoll vid möten. – Vara redaktör för interntidning, nyhetsbrev, partidistriktets webbplats och Facebook-sida. – Utveckla verksamheten i distriktet, inklusive stödja och initiera verksamhet i distriktets partiföreningar. – Ansvara för regional och lokal mediebevakning...

Yekbun Alp deltar på PYD:s konferens i Bryssel

Yekbun Alp, internationellt ansvarig i Vänsterpartiet Uppsala läns distriktsstyrelse, kommer att delta på PYD:s (Demokratiska unionspartiet) åttonde konferens i Europa helgen 24-25 september. PYD har spelat en viktig roll för att skapa en bättre framtid i norra Syrien, en region hårt drabbad av kriget. Utmaning att skapa självstyrande, demokratiska och rättvisa samhällen i dessa regioner är enorm. Vänsterpartiet Uppsala län önskar er lycka till i kampen för frihet och demokrati.

Tre budgetsatsningar som underlättar att lära sig svenska och få jobb

Vänsterpartiet och regeringen är i budgetpropositionen för 2017 överens om flera viktiga satsningar som en del av ett förbättrat mottagande och etablering av personer som flytt till Sverige.  – Ett bra mottagande och etablering är viktigare än någonsin nu när så många människor har kommit till Sverige. En del av det är att vi nu ger föreningslivet bättre möjligheter att hjälpa till med språkträning och aktiviteter. Vi ser också till att den som har en utbildning från hemlandet får bättre möjligheter att få den validerad så att den räknas i Sverige, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet.   Aktiviteter...

Stoppa repressionen mot HDP – frige Alp Altinörs!

Vänsterpartiet i Uppsala län är oroade över utvecklingen i Turkiet där presidenten Erdogan blir allt mer auktoritär. Den 20 maj beslutade den turkiska parlamentet att ta bort immuniteten för 55 av HDP:s 59 folkvalda parlamentariker som nu riskerar långa fängelsestraff. Åtalen är uppenbart politiska och de anklagas för att ha fört propaganda för en terrororganisation samt för förolämpning av presidenten. Vänsterpartiets riksdagsledamöter är faddrar åt 21 HDP parlamentariker för att visa sitt stöd och solidaritet. I många kurdiska städer har det varit undantagstillstånd och många delar av städerna har jämnats med marken då militär och polis invaderat städerna. Många kurder...

Vänsterpartiet Uppsala län stöder Jeannette Escanillas resa med Women’s Boat to Gaza

Vänsterpartisten och uppsalabon Jeannette Escanilla är en av tre svenska delegater på Women’s Boat to Gaza som seglar för att bryta blockaden. Vänsterpartiet Uppsala län stödjer resan med 4 000 kronor. Vänsterpartiet Uppsala län är stolta att vår partikamrat Jeannette Escanilla är en av tre utvalda svenska delegater som kommer segla med Women’s Boat to Gaza och stödjer resan med 4 000 kronor. Jeannette Escanilla kommer att vara ombord under den sista sträckan från Messina fram till Gaza. – Jag är glad över möjligheten att segla med Women’s Boat to Gaza. För mig är det viktigt att i handling få...

Vänsterpartiet stöttar åtalade parlamentariker från HDP

I Turkiet går utvecklingen snabbt åt fel håll. President Erdogans styra blir allt mer auktoritärt och dagligen kränks och inskränks de mänskliga rättigheterna. 20 maj beslutade det turkiska parlamentet att häva immuniteten för ett stort antal av landet demokratiskt valda parlamentsledamöter. Beslutet var tydligt riktat mot vänsterpartiet HDP. Nu riskerar 55 av deras 59 parlamentariker att ställas inför rätta. I det flesta fall handlar det om tydliga politiska åtal om förolämpning av presidenten eller ”propaganda för terrororganisation”. Vänsterpartiet vill att Sverige och EU talar klarspråk om utvecklingen i Turkiet och att man häver flyktingavtalet med landet. Det är inte rimligt...

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2016

Landstingsstyrelsen 2016-09-06 RESERVATION Ärende 217 Regionalt trafikförsörjningsprogram 2016 för Uppsala län Miljöfokusering. Enligt den rapport ”Effektivitetsstudie Uppsala” som Urbanet Analys AB gjort på kollektivtrafikförvaltningens uppdrag, görs ca 45 procent av resorna inom Uppsala stad med bil och motsvarande siffra för regiontrafiken är 70 procent. Den potentiala gruppen bedöms dock vara lika stor i båda områdena, 52 procent. Rapporten visar också tydligt hur kollektivtrafikens konkurrenskraft minskar dramatiskt i orter närmare Uppsala. Särskilt gäller det den grupp som definieras som sällanresenärer. Flera av dessa orter ligger inom det som tidigare tillhörde stadstrafiken men som nu hamnat i zon 2. Det betyder att...

Bättre regler för deltidsstämpling

Vänsterpartiet har kommit överens med regeringen om att förbättra villkoren för deltidsstämpling i budgetpropositionen för nästa år. Idag får en deltidsarbetslös högst 75 ersättningsdagar. Från 2017 kommer det istället att införas en gräns på 60 veckor. – Det här är en viktig feministisk reform som kommer att förbättra villkoren för många deltidsarbetande kvinnor, säger Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson. Den tidigare borgerliga regeringens begränsning för deltidsstämpling slog hårt mot dem som arbetar i kvinnodominerade branscher, där många arbetsgivare systematiskt organiserar arbetet utifrån deltidstjänster och tillfälliga anställningar i form av timvikariat. Den nya tidsgränsen på 60 veckor, som Vänsterpartiet har fått...