Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

1 maj är en dag av gemenskap och sammanhållning och i länet demonstrerar Vänsterpartiet i Uppsala och Enköping. Uppsala 11:45 Samling. Uppsalas största 1 maj-tåg samlas på Vaksala torg. Där blir det musik och dans, och för de yngre deltagarna finns det även ansiktsmålning med mera. 12:45 Avmarch. Vi marscherar tillsammans mot Slottsbacken, där vi får höra tal från bland annat Ulla Andersson, Vänsterpartiets vice ordförande och ekonomisk-politiska talesperson, Petri Perälä, Transportarbetareförbundet Avd 41, Ilona Szatmári Waldau, kommunalråd V. Utöver talen så blir det sång, fika och härligt gemenskap! Enköping Samling på Stora torget kl 09.45. Tal av Em Forslund och...

Miljöpartiet vill höja taxorna i kollektivtrafiken

2016-04-20 PRESSMEDDELANDE Miljöpartiet vill höja taxorna i kollektivtrafiken På dagens presskonferens meddelade Miljöpartiet att de tillsammans med Socialdemokraterna vill höja taxorna i kollektivtrafiken. Länskortet ska nu höjas från dagens 750 kr till 795 kr. Även taxorna för enkelresor ska höjas. Annat lät det efter valet då Miljöpartiet i majoritetsförhandlingarna drev igenom en sänkning av länskortet till 500 kr. Den överenskommelsen bröt senare Miljöpartiet och Socialdemokraterna och nu får vi istället se höjningar. – Det ska vara enkelt och billigt att åka kollektivt. Nu blir det kanske krångligare för vissa grupper enligt det nya linjeförslaget men framför allt dyrare, säger Sören...

Ilona Szatmári Waldau och Sören Bergqvist kommenterar budgeten

Vänsterpartiet driver igenom historisk satsning på välfärden Vänsterpartiet och regeringen är överens om att budgeten ska innehålla tio miljarder extra till kommuner och landsting. Det innebär ytterligare pengar till välfärden i Uppsala. Regeringen går nu Vänsterpartiets krav till mötes, det blir tio miljarder extra till välfärden. Pengar som ska bli ett permanent tillskott till kommuner och landsting i hela landet. – När regeringen samarbetar med Vänsterpartiet resulterar det i mer pengar till välfärden, det ger möjlighet att göra nödvändiga investeringar i äldreomsorg, utbildning och sociala insatser, säger Ilona Szatmári Waldau, kommunalråd (V) i Uppsala kommun. För Uppsala läns landsting innebär...

Vänsterpartiet drev igenom historisk satsning på välfärden

Vänsterpartiet har fått igenom sitt avgörande krav på 10 välfärdsmiljarder i budgetförhandlingarna med regeringen. Det är den största välfärdssatsningen sedan de generella statsbidragen infördes 1993. Nu kan kommunerna och landstingen anställa tusentals fler i framförallt vården, förskolan och omsorgen. -Det här kommer att göra skillnad på riktigt för alla de kvinnor som jobbar hårt i välfärden och alla de äldre och barnfamiljer som behöver välfärden för att livet ska fungera, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Satsningen på de 10 välfärdsmiljarderna är permanent och gäller från och med år 2017. Det konkreta förslaget kommer att läggas på riksdagens bord...

Ska personalfrågor beslutas av fastighets- och servicenämnden?

Landstingsstyrelsen 2016-04-05 YTTRANDE Ärende 91 Reglemente och arbetsordning för styrelser och nämnder I gällande reglemente och arbetsordning finns inget skrivet om fastighets- och servicenämnden möjlighet att besluta om förändringar av olika avgifter. Det skulle kunna tolkas som om ingen beslutsrätt finns eller att det inte finns några begränsningar i beslutsrätten. De allra flesta avgifter inom nämndens verksamhetsområde är relativt självklara utifrån gällande regler, t ex hyresmodellen, eller utifrån preciserade beslut, t ex för vissa investeringar. För att undanröja oklarhet om befogenheten är det bra om landstingsfullmäktige ger nämnden det uppdraget. Ibland kan det dock handla om större förändringar eller förändringar...