Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Vänsterpartiets förslag till parkeringsavgifter på Akademiska sjukhuset

Vänsterpartiet anser att parkeringsavgifterna för personalen behöver höjas till viss del. Dels för att göra det mer gynnsamt att välja bussen när det går, men dels för att inte hamna i ett läge där subventioneringen blir skattepliktig. I det förslag som lagts fram ska personalen betala avgift under hela dygnet. Vänsterpartiet tycker det är rimligt att personalen betalar avgift vardagar mellan kl 8 och 17. Dessa tider vardagar är också den tid det finns som mest med kollektivtrafik. Övriga tider kan det vara svårare att åka kollektivt. Det är också under dagtid vardagar som parkeringarna inte alltid räcker till på...

Rossana Dinamarca: Inga fler dödade kvinnor!

I år handlar den internationella kvinnodagen för oss i Vänsterpartiet om att säkerställa säkerheten för alla oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning. – Det ska vara nolltolerans mot mäns våld mot kvinnor. Det handlar om en mänsklig rättighet. Vänsterpartiet kommer att arbeta hårt för att rikspolitiken implementerar en nolltolerans för våld mot kvinnor, juridiskt såväl som socialt, säger Rossana Dinamarca, feministisk talesperson för Vänsterpartiet. I genomsnitt dödas 13 kvinnor varje år av en nuvarande eller tidigare partner. 2014 anmäldes 20 300 sexualbrott, enligt BRÅ. Våld mot kvinnor är fortfarande djupt inbäddad i den svenska kulturen och samhället. Det är ett gigantiskt samhällsproblem som...

Synpunkter på Regionalt trafikförsörjningsprogram 2.0 för Uppsala län

Synpunkter på Regionalt trafikförsörjningsprogram 2.0 för Uppsala län Inledningsvis konstaterar Vänsterpartiet att det finns bra förutsättningar och goda intentioner för att utveckla den regionala kollektivtrafiken. Mycket av det som finns i remisshandlingen kan och kommer att bidra till en effektivare och bättre kollektivtrafik. Klimat- och miljöutmaningarna pekar dock på att det finns goda skäl för att öka takten för en minskad bilism till förmån för det kollektiva resandet. De faktiska miljö- och klimatmålen preciseras och skärpas. Det samma gäller för den sociala hållbarheten och som även behöver stärkas vad gäller jämlikhet och jämställdhet. Vänsterpartiet kan tyvärr konstatera att könsperspektivet helt...