Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Regeringen måste ta ansvar för transitflyktingarna

Frivilligkrafterna ska inte lämnas ensamma med ansvaret för transitflyktingarna. – Nu måste regeringen ta ett övergripande ansvar för hur ansvarsfördelning och samordning ska se ut, säger Christina Höj Larsen, Vänsterpartiets migrationspolitiska talesperson. En del av dem som nu kommer till Sverige söker inte asyl här utan vill vidare. Det har rått stor oklarhet om vem som ansvarar för flyktingar på genomresa medan de är i Sverige. De insatser som hittills gjorts av frivilligorganisationer har varit fantastiska. Frivilliga har ställt upp och på dagar, kvällar och nätter lagat mat, delat ut sängkläder, gett råd och samtalat med trötta, traumatiserade vuxna, lekt...

Rapport från Vänsterdagarna i Malmö 11-13/9 2015, Lisa Rosengren/Tierp Personligen fick jag mest behållning av seminariet ”En röd ekologisk omställning” – Presentation av slutrapport 2015 – Jonas Sjöstedt, Emma Wallrup, Jens Holm och Anna Hövenmark redogjorde på ett pedagogiskt sätt för ”Vänsterpartiets uppgift som klimatparti, vilket har de konkreta förslagen på reformer inom ramen för ett övergripande omställningsprogram som kan ta oss hela vägen”. Fördelningspolitik och klimatpolitik hör ihop. Vi i V ska t ex i alla sammanhang, på alla nivåer, verka för : Hitta en annan livsstil genom t.ex att avstå från en del bil- och flygresor Bygga klimatsmart...

Jonas Sjöstedt talade på Vänsterdagarna

Jonas Sjöstedt talade idag inför över tusen vänsterpartister som samlats på Vänsterdagarna i Malmö. En stor del av talet handlade om hur Vänsterpartiet ska få med sig regeringen på de omfattande reformer Sverige behöver. – Nu är vi färdiga med mandatperiodens första år. Symbolerna för den borgerliga regeringsperioden är på väg bort, nu är det dags att skapa det man ska minnas av de här fyra åren. Mina vänner, nu ska vi växla upp. Ett budskap i talet var att det är Vänsterpartiet uppgift att komma med idéerna och ingjuta det nödvändiga självförtroendet i ett mer offensivt rödgrönt projekt. –...

Omvärlden måste agera mot attackerna mot de mänskliga rättigheterna i Turkiet!

I Turkiet utsätts just nu kurder och oppositionella för omfattande övergrepp och attacker. 8 september attackerades vänsterpartiet HDPs huvudkontor i Ankara och runt om i Turkiet har minst 120 av HDP:s lokala kontor attackerats. I parlamentsvalen 7 juni lyckades HDP ta sig in parlamentet och berövade det styrande AK-partiet dess majoritet. I östra Turkiet har kurdiska städer och byar isolerats och invånarna utsatts för våld och övergrepp. Samtidigt har oppositionella arresterat runt om i Turkiet och ett stort antal tidningar och websidor i har stängts ner. Över hela Turkiet attackeras människor som misstänks vara kurder eller sympatisörer till HDP. Vänsterpartiet...

Det behövs lagliga vägar att söka asyl

Idag saknas det nästan helt lagliga sätt för flyktingar att komma in i EU-länderna och söka asyl. Det gör att man inte kan få det skydd man behöver eller att man tvingas i händerna på flyktingsmugglare. Vänsterpartiet driver därför frågan om att inrätta lagliga vägar. – Det är bra att regeringen driver på för att alla EU-länder ska ta sitt ansvar. Men om vi inte får med oss hela EU behöver Sverige och andra länder gå före. Så länge människor hindras från att söka asyl kommer vi att få se båtar som sjunker och människor som dör på vägen hit. Det måste...