Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Miljardsatsning på miljonprogrammet

Vänsterpartiet är nu överens med regeringen om att satsa en miljard kronor årligen på att rusta upp och energieffektivisera framför allt miljonprogrammens bostäder. Förslaget är en del av budgetpropositionen för 2016. För att få ta del av upprustningsstödet krävs att det sker en omfattande renovering, att renoveringen innebär betydande energieffektivisering och att hyreshöjningarna efter renoveringen begränsas. Stödet ska gå till renoveringar som annars inte skulle ha blivit av. – Vänsterpartiet har länge drivit frågan om att införa ett upprustningsstöd riktat till boende i flerbostadshus. Jag är därför glad över att Vänsterpartiet och regeringen är överens om att miljonprogrammets flerbostadshus ska...

Jonas Sjöstedts sommartal i Umeå

I ett soligt Umeå höll Jonas Sjöstedt på söndagen sitt årliga sommartal. Jonas Sjöstedt talade om att stoppa klimatförändringarna, att bekämpa tilltagande psykisk ohälsa bland unga, att minska de ekonomiska klyftor och att bekämpa en unken nationalism. Jonas Sjöstedt presenterade också ett av Vänsterpartiets krav i budgetförhandlingarna med regeringen. Det handlade om en satsning på ökade resurser för att stärka ungas psykiska hälsa. Satsningen omfattar statliga stöd på 230 miljoner kronor årligen på en utveckling av ungdomsmottagningarnas arbete. – Vi behöver en skolhälsovård som är bra, med en dörr som står öppen till kuratorn. Men vi vill också ha bra...